Ruimte voor nieuwe perspectieven en verbindingen

Dialoog in Actie organiseert dialogen. In de huidige tijd van polarisatie, complottheorieën en nepnieuws is dat van bijzondere waarde. Met de veelheid aan informatie selecteren we veelal die feiten en meningen die ons eigen gelijk bevestigen. Door met elkaar in dialoog te gaan, leren we andere perspectieven kennen.

Kernwaarden

Zelfbewustzijn en vrijheid, diversiteit en gelijkwaardigheid, respect en democratie zijn onze kernwaarden. Wanneer mensen die verschillend zijn, elkaar in dialogen ontmoeten dan kan er wederzijds begrip en respect ontstaan.

Wil je op de hoogte blijven van wat Dialoog in Actie doet?

Asmat Molawizadeh

gespreksleider

In dialoog zijn betekent er voor elkaar zijn