Bestuur

Het bestuur van de stichting Dialoog in Actie bestaat uit:

  • Hans Zuiver – Voorzitter/secretaris: voormalig directeur van Combiwel, welzijnsorganisatie, zelfstandig ondernemer
  • Cynthia Grootfaam – Penningmeester: werkzaam bij gemeente Amsterdam en voorzitter van Soso Lobi
  • Paul Basset – Communicatie: zelfstandig ondernemer als community builder en innovatiefluisteraar
  • Elien Rogaar – ambassadeur Netwerk gespreksleiders
  • Marjet Gerlings – ambassadeur Dialogen vrouwen, inclusieve samenleving

Het bestuur heeft op 2 september 2021 haar beleidsplan voor de jaren 2021-2023 vastgesteld: Beleidsplan DiA 2021-2023.