Bestuur

Het bestuur van de stichting Dialoog in Actie bestaat uit:

  • Hans Zuiver – Voorzitter/penningmeester: voormalig directeur van Combiwel, welzijnsorganisatie, zelfstandig ondernemer
  • Cynthia Grootfaam – Vicevoorzitter: eigenaresse van Cyneville project en evenement ontwikkeling
  • Paul Basset – Secretaris/communicatie/netwerk-gespreksleiders: zelfstandig ondernemer als teamcoach, evaluator en innovatiefluisteraar

Het bestuur heeft op 2 september 2021 haar beleidsplan voor de jaren 2021-2023 vastgesteld: Beleidsplan DiA 2021-2023.