Bestuur

Het bestuur van de stichting Dialoog in Actie bestaat uit:

  • Hans Zuiver – Voorzitter/penningmeester: voormalig directeur van Combiwel, welzijnsorganisatie, zelfstandig ondernemer
  • Paul Basset – Secretaris/communicatie/netwerk gespreksleider: zelfstandig ondernemer als community builder en innovatiefluisteraar
  • Cynthia Grootfaam – ambassadeur Dialogen inclusieve samenleving
  • Ariëlle Brouwer – ambassadeur Wandeldialogen

Het bestuur heeft op 2 september 2021 haar beleidsplan voor de jaren 2021-2023 vastgesteld: Beleidsplan DiA 2021-2023.