Eerdere projecten

Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met een maatschappelijke meerwaarde en een dialoogvorm die het beste past. We werken hierin samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen meestal onderdeel zijn van meer vieringen en activiteiten.

Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding. Dialoog in Actie heeft hiervoor een eigen netwerk van dialooggespreksleiders.

Vóór 2024 organiseerde Dialoog in Actie onder meer deze dialogen.

Wil je op de hoogte blijven van wat Dialoog in Actie doet?

Hans Zuiver

voorzitter Dialoog in Actie

Dialoog gaat uit van luisteren, niet van gelijk hebben