Eerdere projecten

Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met een maatschappelijke meerwaarde en een dialoogvorm die het beste past. We werken hierin samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen meestal onderdeel zijn van meer vieringen en activiteiten.

Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding. Dialoog in Actie heeft hiertoe een eigen netwerk van dialooggespreksleiders.

In het jaarverslag 2022 staan impressies van al onze dialogen in 2022.

Vóór 2023 organiseerde Dialoog in Actie onder meer deze dialogen.

Cynthia Grootfaam

Ambassadeur Dialoog in Actie

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd