2024 - Goede gesprekken in Amsterdam Zuid

Dialogen zijn een goede manier om problemen bespreekbaar te maken en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal.

Dialogen verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met onze dialogen willen we mensen met elkaar verbinden, discriminatie tegengaan, inclusie en emancipatie bevorderen. We nodigen deelnemers uit verhalen te delen bijvoorbeeld over de koloniale geschiedenis waardoor bewustwording kan plaatsvinden dat het gaat om onze gedeelde geschiedenis. Onze dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt. Daarnaast blijken de bijeenkomsten een goed instrument om te signaleren als mensen in de knel dreigen te komen.

Samenwerken 

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in 2024 acht dialogen en drie wandeldialogen. In 2023 deden we dit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Cordaan, Alzheimer Trefpunt, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, het ROC Top en Buurtgezinnen. De dialogen vonden plaats op voor de buurt toegankelijke locaties: de Oranjekerk, Huis van de Wijk Lydia, Huis van de Wijk de Pijp en Huis van de Wijk Lekstraat. En op bijzondere plekken: een rondvaartboot, het Wereldmuseum en het Stadsarchief. Ook in 2024 zal Dialoog in Actie met deze en andere organisaties samenwerken.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Acht dialogen in 2024. Altijd met een inleidend persoonlijk verhaal, met meerdere dialoogtafels en een plenaire terugkoppeling.

Trots op mijn moedige keuze als vrouw

Latifa van Blije Buren en Stichting Thuis vertelt ons over haar moedige keuze. Hier kan ze met recht trots op zijn! Na deze inleiding gaan we verder aan dialoogtafels in gesprek over onder meer de volgende vragen: Op welke keuze in mijn verleden ben ik trots? Wat was moedig aan die keuze? Op wiens schouders sta ik als vrouw? Welke vrouw was mijn voorbeeld? En wie hoop ik weer te inspireren? Woensdag 6 maart van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3). Inloop vanaf 19:10 uur. Download hier de flyer. Meld je hier aan!

Dialoog over inclusie en discriminatie

Een boottocht voor jongeren met als onderwerp Sporen van ons koloniaal verleden aan de Amsterdamse grachten. Over doorwerking van dit verleden in het leven van de jongeren. Over bewuste én onbewuste en discriminatie.

Dialoog tegen polarisatie

In een samenleving waarin polarisatie aan terrein wint, willen we buurtbewoners een plek bieden om hierover in gesprek te blijven. De reeks van drie dialogen in 2023 krijgt een update-dialoog in 2024.

Dialoog over vertrouwen in onze overheid

Burgers raken steeds meer het vertrouwen kwijt in ‘de’ overheid. Een gesprek over hoe we zelf naar ‘onze’ overheid kijken en wat er nodig is om dit vertrouwen weer terug te vinden.

Dialoog over vluchtelingen

Er wordt veel gesproken over migratie en vluchtelingen. Hoe gaan we zelf om met de vluchtelingen die naar onze stad zijn gekomen. Een gesprek met buurtbewoners waarbij we vluchtelingen aan onze dialoogtafels uitnodigen.

Een dialoog in de Week tegen Eenzaamheid

Met een inleider met een persoonlijk verhaal en deelnemers die in dialoog verbinding maken en tegelijk eenzaamheid (op z’n minst deze dialoogavond) het hoofd bieden.

Dialoog over je veilig voelen

Veiligheid beslaat vele gebieden. Wat versta jij onder veiligheid? Voel jij je veilig en wat heb jij nodig om je veilig te voelen, om onbezorgd te kunnen zijn wie je bent?

Dialoog Herdenken en Jij

We beginnen met een inleiding van Benjamin Caton, initiator van de jaarlijkse dekoloniale Indonesië Nederland herdenking. Daarna gaan we in gesprek over zijn verhaal en over de betekenis van herdenken voor jou. Wie herdenk jij en wanneer en hoe doe je dat?

Bovendien organiseren we (als onderdeel van de Goede Gesprekken in Amsterdam Zuid) drie wandeldialogen in het Amsterdamse Bos rondom thema’s uit het dagelijks leven. 

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie met daarin de laatste data en locaties

Hans Zuiver

voorzitter Dialoog in Actie

Dialoog staat voor verbinding en overbrugt tegenstellingen