Netwerk van Dialoog in Actie

Dialoog in Actie organiseert dialogen. We werken hierin samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel kunnen zijn van een programma met andere activiteiten. Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding.

Dialoog in Actie heeft een eigen netwerk van dialooggespreksleiders

We maken werk van het begeleiden van ons netwerk van dialooggespreksleiders. Dialoog in Actie organiseert trainingen, intervisies en coaching. Op (jaarlijkse) netwerkdagen bepalen we gezamenlijk wat er nodig is om de kwaliteit en de vernieuwing van het netwerk te waarborgen. Op de netwerkdagen ontwikkelen we ook plannen voor nieuwe projecten met ontmoetings- en kwestie dialogen.

Heb je interesse om lid te worden van het netwerk van Dialoog in Actie?

Paul van der Plas

dialoogcoördinatoer

We hebben elkaar zo veel te vertellen. Dat is zó de moeite waard om naar te luisteren