2024 - In dialoog over ons slavernijverleden

Dialoog in Actie besteedt in 2024 opnieuw aandacht aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op het heden. We willen gesprekken tot stand brengen en verbondenheid creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is.

Dialoog in Actie nodigt Amsterdammers in Zuid om over de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden in gesprek te gaan. En daarbij steeds een link leggen tussen het verleden, het heden en een toekomst zonder racisme in een samenleving met wederzijds respect en vertrouwen waarin plek is voor gezamenlijke verwerking van het slavernijverleden en heling.

We starten onze dialoogactiviteiten in de Keti-Koti maand juni:

 1. Keti Koti Dialoogtafel (juni)
 2. Tori Neti met Anansiverhalen (juni)
 3. Boottocht langs slavernijsporen aan de grachtengordel
 4. Wandeling langs slavernijsporen in de binnenstad van Amsterdam
 5. Tentoonstelling en dialoog Onze Koloniale Erfenis
 6. Stamboom-dialoog

Keti Koti dialoogtafel

Een gevarieerd programma waar we op gepaste wijze de Keti Koti maand openen in Amsterdam Zuid

We prikken 21 rood, gele, groene, blauwe en witte ballonnen door om met lawaai de pijn uit het verleden weg te jagen. Het doorprikken van de ballon staan symbool voor de 21 kanonslagen die zijn afgevuurd ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij.

Met deze Keti Koti dialoogtafel staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. We verrichten diverse symbolische handelingen om het verleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdenken én vieren de bevrijding. We eten en praten vrolijk en rustig waarbij er ruimte voor ieders persoonlijke inbreng.

Aan de dialoogtafels zullen we het hebben over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de discussie die is ontstaan over het wel of niet maken van excuses over het slavernijverleden door verschillende prominenten en steden.

Het draaiboek van de dialoogtafel kent onder meer:

 • Een plengoffer. Wat is een plengoffer: dit ritueel betrekt en bedankt de scheppende God, moeder aarde, voorouders en alle spirituele wezens;
 • Korte voordrachten om het verleden te gedenken en de vrijheid te vieren;
 • Insmeren van onze handen met olie ter herinnering aan de brandwonden van onze voorouders;
 • Bijzondere liederen en gedichten; (faya sitong no brong mi so/, Alonki kon dansi/, Perun, perun, mi patron/ komisi da botri)
 • Kwasi Bita en iets zoets om de bittere smaak te verdrijven.
 • Muzikale afsluiting: staddeel Zuid staat stil bij, maar viert ook de afschaffing van het slavernijverleden.

Tori Neti met Anansi verhalen

Een verhalenverteller vertelt Anansi verhalen met verschillende thema’s. Anansi-tori (Anansi verhalen) zijn orale mythologische vertellingen over een spin in de jungle wiens avonturen symbool kwamen te staan voor de ethiek en verlichting van de harde werkelijkheid van het slavernij bestaan.

Na de verhalen gaan de deelnemers aan vier tafels met elkaar in dialoog. Heb je eigen herinneringen aan dit verhaal? Wat doet dit verhaal met jou? Speelt het thema van dit verhaal in jouw leven een rol? Zoals altijd sluiten we de rondes kort gezamenlijk af en krijgt iedereen ook het belangrijkste van de andere dialoogtafels te horen.

Boottocht langs slavernijsporen aan de grachtengordel

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Aan boord gaan we in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is. Deze boottocht organiseren we voor de inwoners van Amsterdam Zuid jong en oud.

Wandeldialoog langs koloniale panden met dialoog in de binnenstad van Amsterdam

Deze wandelroute laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn in Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel, het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. We gaan tijdens en na de wandeling in groepen van 5 of 6 personen in gesprek over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is. Deze wandeldialoog organiseren we voor de inwoners van Amsterdam Zuid jong en oud. Als afsluiting een gezamenlijke dialoog met een drankje en broodje op locatie.

Tentoonstelling en dialoog Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum

In het Wereldmuseum is in 2022 een permanente tentoonstelling ingericht over het Koloniaal Verleden van Nederland: Onze Koloniale Erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen het kolonialisme doorstonden. De tentoonstelling laat meer zien dan het ‘bekende’. Onder leiding van een museumdocent bezoeken deelnemers uit Amsterdam Zuid deze tentoonstelling.

Daarna gaan we aan meerdere dialoogtafels in gesprek over de thema’s die in de tentoonstelling aan de orde komen en wat deze bij ons oproepen. Het zal gaan over veerkracht, creativiteit en verzet. En hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Dialoog Stamboom van herkomst familienamen in het Stadsarchief

Guillaumine Nelom en Maureen Nelom vertellen over onderzoek naar herkomst van familienamen. Hun familienaam Nelom is de omkering van Molen. Veel Surinaamse familienamen hebben een Nederlandse oorsprong. Zij zijn gelinkt aan de namen van de plantagehouders (omkeringen of verbasteringen) of aan de namen van plaatsen waar de plantages zijn geweest.

Surinaamse familieleden weten daarom niet exact hoe zij met bepaalde familieleden verwant zijn. Terwijl het wel belangrijk is te weten waar je vandaan komt, ook voor de volgende generaties waarin het trauma doorwerkt.

Na de inleiding gaan de deelnemers in gesprek over de oorsprong en herkomst van familienamen en hun eigen familienaam:

 • Over de relatie van de familienaam tot identiteit.
 • Over bewustwording of (nog) geen bewustwording ervan en andere vragen.
 • We gaan in op de relatie van Surinamers met Nederlanders en gaan in gesprek over wat ons bindt.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie met daarin de laatste data en locaties

Cynthia Grootfaam

Vicevoorzitter Dialoog in Actie

Bestuur foe Dialoog in Actie e sini oeng alla wang warang brasa nanga switi odi. Oeng sa miti na wang foe ding okasi!

Het bestuur van Dialoog in Actie stuurt u allen een digitale warme omhelzing en een zoete groet. Wij ontmoeten jullie graag op één van onze Keti Koti activiteiten.