Over Dialoog in Actie

Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestie dialogen. Altijd met maatschappelijke meerwaarde en met een dialoogvorm die het beste past. We werken samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel kunnen zijn van een programma met andere activiteiten. Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding. Dialoog in Actie heeft een eigen netwerk van dialooggespreksleiders.

Kernwaarden

Zelfbewustzijn en vrijheid, diversiteit en gelijkwaardigheid, respect en democratie zijn onze kernwaarden. Wanneer mensen die verschillend zijn, elkaar in dialogen ontmoeten dan kan er wederzijds begrip en respect ontstaan. Door in dialoog te gaan met elkaar leren we andere perspectieven kennen.

Dialoog in Actie -

Wil je op de hoogte blijven van wat Dialoog in Actie doet?

Paul Basset

secretaris en bestuurslid communicatie

Dialoog begint met nieuwsgierig zijn. Naar verhalen, naar ervaringen van anderen. Die een nieuw licht werpen op herkenbare gebeurtenissen