Privacyverklaring

Dialoog in Actie, gevestigd aan Oostdijk W 4, 1461 DV Zuidoostbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dialooginactie.nl
info@dialooginactie.nl
06 81 68 34 18
Coördinator Christine de Pee is de Functionaris Gegevensbescherming van Dialoog in Actie. Zij is te bereiken via christine@dialooginactie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dialoog in Actie verwerkt uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief en voor het vrijwilligersbestand. Wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.jongejan@dialooginactie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dialoog in Actie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dialoog in Actie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u op onze verzendlijst staat kunt u zelf uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dialoog in Actie verstrekt geen gegeven aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dialoog in Actie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de knop onderaan de nieuwsbrief.
Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail naar christine@dialooginactie.nl of bel: 06 81 68 34 18.