Stichting

De stichting Dialoog in Actie is opgericht op 24 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53813545. Fiscaal nummer bij de Belastingdienst is 851028494.

Per 1 januari 2021 heeft de stichting Amsterdam Dialoog haar gedachtengoed, plannen, activiteiten, website, nieuwsbrief en een klein beetje budget met haar bestuur en netwerk van gespreksleiders overgedragen aan de hiermee hernieuwde stichting Dialoog in Actie.

Dialoog in Actie werkt vanuit Amsterdam en is gevestigd aan Oostdijk W 4, 1461 DV Zuidoostbeemster. Dialoog in Actie heeft geen winstoogmerk. Er is nagenoeg geen eigen vermogen. Eind 2020 was het eigen vermogen nog geen € 7.000 dat begin 2021 deels van de spaarrekening is gehaald voor het vernieuwen van de website en het organiseren van netwerkdagen. De bankrekening van de stichting is NL95RABO0173893155. De stichting heeft de ANBI-status.

Dialoog in actie werkt met vrijwilligers en een betaalde coördinator Mar Oomen, die in één dag per week de coördinatie voor haar rekening neemt en zo de continuïteit van de stichting waarborgt. De ambitie is opdrachten en subsidies te verwerven waardoor het mogelijk wordt projecten en activiteiten professioneler en (met gereduceerde tarieven) betaald uit te voeren. De bestuurswerkzaamheden zijn onbetaald.