Projecten in 2024

Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met maatschappelijke meerwaarde en met een dialoogvorm die het beste past. We werken samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel kunnen zijn van een programma met andere activiteiten.

Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkings- partners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding. Dialoog in Actie heeft een eigen netwerk van dialooggespreksleiders.

Kijk hier voor de terugblikken op onze dialogen in 2023

In 2024 organiseert Dialoog in Actie de volgende dialogen:

Wil je op de hoogte blijven van wat Dialoog in Actie doet?

Christine de Pee

coördinator Dialoog in Actie

Creëer verbinding om tegenstellingen te overbruggen