In dialoog over ons slavernijverleden

Dialoog in Actie besteedt in 2024 opnieuw aandacht aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op het heden. We willen gesprekken tot stand brengen en verbondenheid creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is.

Dialoog in Actie nodigt Amsterdammers in Zuid om over de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden in gesprek te gaan. En daarbij steeds een link leggen tussen het verleden, het heden en een toekomst zonder racisme in een samenleving met wederzijds respect en vertrouwen waarin plek is voor gezamenlijke verwerking van het slavernijverleden en heling.

We starten onze dialoogactiviteiten in de Keti-Koti maand juni:

 1. Keti Koti Dialoogtafel (juni)
 2. Tori Neti met Anansiverhalen (juni)
 3. Boottocht langs slavernijsporen aan de grachtengordel
 4. Wandeling langs slavernijsporen in de binnenstad van Amsterdam
 5. Tentoonstelling en dialoog Onze Koloniale Erfenis
 6. Stamboom-dialoog

Keti Koti dialoogtafel

Een gevarieerd programma waar we op gepaste wijze de Keti Koti maand openen in Amsterdam Zuid

We prikken 21 rood, gele, groene, blauwe en witte ballonnen door om met lawaai de pijn uit het verleden weg te jagen. Het doorprikken van de ballon staan symbool voor de 21 kanonslagen die zijn afgevuurd ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij.

Met deze Keti Koti dialoogtafel staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. We verrichten diverse symbolische handelingen om het verleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdenken én vieren de bevrijding. We eten en praten vrolijk en rustig waarbij er ruimte voor ieders persoonlijke inbreng.

Aan de dialoogtafels zullen we het hebben over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de discussie die is ontstaan over het wel of niet maken van excuses over het slavernijverleden door verschillende prominenten en steden.

Het draaiboek van de dialoogtafel kent onder meer:

 • Een plengoffer. Wat is een plengoffer: dit ritueel betrekt en bedankt de scheppende God, moeder aarde, voorouders en alle spirituele wezens;
 • Korte voordrachten om het verleden te gedenken en de vrijheid te vieren;
 • Insmeren van onze handen met olie ter herinnering aan de brandwonden van onze voorouders;
 • Bijzondere liederen en gedichten; (faya sitong no brong mi so/, Alonki kon dansi/, Perun, perun, mi patron/ komisi da botri)
 • Kwasi Bita en iets zoets om de bittere smaak te verdrijven.
 • Muzikale afsluiting: staddeel Zuid staat stil bij, maar viert ook de afschaffing van het slavernijverleden.

Tori Neti met Anansi verhalen

Een verhalenverteller vertelt Anansi verhalen met verschillende thema’s. Anansi-tori (Anansi verhalen) zijn orale mythologische vertellingen over een spin in de jungle wiens avonturen symbool kwamen te staan voor de ethiek en verlichting van de harde werkelijkheid van het slavernij bestaan.

Na de verhalen gaan de deelnemers aan vier tafels met elkaar in dialoog. Heb je eigen herinneringen aan dit verhaal? Wat doet dit verhaal met jou? Speelt het thema van dit verhaal in jouw leven een rol? Zoals altijd sluiten we de rondes kort gezamenlijk af en krijgt iedereen ook het belangrijkste van de andere dialoogtafels te horen.

Boottocht langs slavernijsporen aan de grachtengordel

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Aan boord gaan we in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is. Deze boottocht organiseren we voor de inwoners van Amsterdam Zuid jong en oud.

Wandeldialoog langs koloniale panden met dialoog in de binnenstad van Amsterdam

Deze wandelroute laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn in Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel, het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. We gaan tijdens en na de wandeling in groepen van 5 of 6 personen in gesprek over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is. Deze wandeldialoog organiseren we voor de inwoners van Amsterdam Zuid jong en oud. Als afsluiting een gezamenlijke dialoog met een drankje en broodje op locatie.

Tentoonstelling en dialoog Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum

In het Wereldmuseum is in 2022 een permanente tentoonstelling ingericht over het Koloniaal Verleden van Nederland: Onze Koloniale Erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen het kolonialisme doorstonden. De tentoonstelling laat meer zien dan het ‘bekende’. Onder leiding van een museumdocent bezoeken deelnemers uit Amsterdam Zuid deze tentoonstelling.

Daarna gaan we aan meerdere dialoogtafels in gesprek over de thema’s die in de tentoonstelling aan de orde komen en wat deze bij ons oproepen. Het zal gaan over veerkracht, creativiteit en verzet. En hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Dialoog Stamboom van herkomst familienamen in het Stadsarchief

Guillaumine Nelom en Maureen Nelom vertellen over onderzoek naar herkomst van familienamen. Hun familienaam Nelom is de omkering van Molen. Veel Surinaamse familienamen hebben een Nederlandse oorsprong. Zij zijn gelinkt aan de namen van de plantagehouders (omkeringen of verbasteringen) of aan de namen van plaatsen waar de plantages zijn geweest.

Surinaamse familieleden weten daarom niet exact hoe zij met bepaalde familieleden verwant zijn. Terwijl het wel belangrijk is te weten waar je vandaan komt, ook voor de volgende generaties waarin het trauma doorwerkt.

Na de inleiding gaan de deelnemers in gesprek over de oorsprong en herkomst van familienamen en hun eigen familienaam:

 • Over de relatie van de familienaam tot identiteit.
 • Over bewustwording of (nog) geen bewustwording ervan en andere vragen.
 • We gaan in op de relatie van Surinamers met Nederlanders en gaan in gesprek over wat ons bindt.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie met daarin de laatste data en locaties

Goede gesprekken in Amsterdam Zuid

Dialogen zijn een goede manier om problemen bespreekbaar te maken en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal.

Dialogen verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met onze dialogen willen we mensen met elkaar verbinden, discriminatie tegengaan, inclusie en emancipatie bevorderen. We nodigen deelnemers uit verhalen te delen bijvoorbeeld over de koloniale geschiedenis waardoor bewustwording kan plaatsvinden dat het gaat om onze gedeelde geschiedenis. Onze dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt. Daarnaast blijken de bijeenkomsten een goed instrument om te signaleren als mensen in de knel dreigen te komen.

Samenwerken 

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in 2024 acht dialogen en drie wandeldialogen. In 2023 deden we dit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Cordaan, Alzheimer Trefpunt, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, het ROC Top en Buurtgezinnen. De dialogen vonden plaats op voor de buurt toegankelijke locaties: de Oranjekerk, Huis van de Wijk Lydia, Huis van de Wijk de Pijp en Huis van de Wijk Lekstraat. En op bijzondere plekken: een rondvaartboot, het Wereldmuseum en het Stadsarchief. Ook in 2024 zal Dialoog in Actie met deze en andere organisaties samenwerken.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Acht dialogen in 2024. Altijd met een inleidend persoonlijk verhaal, met meerdere dialoogtafels en een plenaire terugkoppeling.

Trots op mijn moedige keuze als vrouw

Latifa van Blije Buren en Stichting Thuis vertelt ons over haar moedige keuze. Hier kan ze met recht trots op zijn! Na deze inleiding gaan we verder aan dialoogtafels in gesprek over onder meer de volgende vragen: Op welke keuze in mijn verleden ben ik trots? Wat was moedig aan die keuze? Op wiens schouders sta ik als vrouw? Welke vrouw was mijn voorbeeld? En wie hoop ik weer te inspireren?

Dialoog over inclusie en discriminatie

Een boottocht voor jongeren met als onderwerp Sporen van ons koloniaal verleden aan de Amsterdamse grachten. Over doorwerking van dit verleden in het leven van de jongeren. Over bewuste én onbewuste en discriminatie.

Dialoog tegen polarisatie

In een samenleving waarin polarisatie aan terrein wint, willen we buurtbewoners een plek bieden om hierover in gesprek te blijven. De reeks van drie dialogen in 2023 krijgt een update-dialoog in 2024.

Dialoog over vertrouwen in onze overheid

Burgers raken steeds meer het vertrouwen kwijt in ‘de’ overheid. Een gesprek over hoe we zelf naar ‘onze’ overheid kijken en wat er nodig is om dit vertrouwen weer terug te vinden.

Dialoog over vluchtelingen

Er wordt veel gesproken over migratie en vluchtelingen. Hoe gaan we zelf om met de vluchtelingen die naar onze stad zijn gekomen. Een gesprek met buurtbewoners waarbij we vluchtelingen aan onze dialoogtafels uitnodigen.

Een dialoog in de Week tegen Eenzaamheid

Met een inleider met een persoonlijk verhaal en deelnemers die in dialoog verbinding maken en tegelijk eenzaamheid (op z’n minst deze dialoogavond) het hoofd bieden.

Dialoog over je veilig voelen

Veiligheid beslaat vele gebieden. Wat versta jij onder veiligheid? Voel jij je veilig en wat heb jij nodig om je veilig te voelen, om onbezorgd te kunnen zijn wie je bent?

Dialoog Herdenken en Jij

We beginnen met een inleiding van Benjamin Caton, initiator van de jaarlijkse dekoloniale Indonesië Nederland herdenking. Daarna gaan we in gesprek over zijn verhaal en over de betekenis van herdenken voor jou. Wie herdenk jij en wanneer en hoe doe je dat?

Bovendien organiseren we (als onderdeel van de Goede Gesprekken in Amsterdam Zuid) drie wandeldialogen in het Amsterdamse Bos rondom thema’s uit het dagelijks leven. 

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie met daarin de laatste data en locaties

Wandelend in dialoog

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen. Een getrainde gespreksbegeleider begeleidt het proces. Tijdens een wandeldialoog loop je ongeveer 4,5 km door een groene omgeving. Deelname is gratis.

Vanaf april wandelen we tot aan de zomer iedere tweede zaterdag van de maand in het Amsterdamse Bos. Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om kwart voor tien. Wandel je mee? Download hier de flyer.

Zaterdagochtend 13 april ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat geeft je plezier en voldoening? Wat is voor jou belangrijk, en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Met familie en vrienden, je buren, je collega’s of de mensen met wie je een hobby deelt? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand? Hoe zie je jouw positie in de maatschappij? In deze wandeldialoog gaan we in gesprek over jouw ervaringen en wensen.

Zaterdagochtend 11 mei ♣ Wandeldialoog Invloed hebben

Wat je zegt en wat je doet heeft een effect op je omgeving. Ben je je bewust van de invloed die je hebt? Op andere mensen? Thuis? In je wijk? Op het werk? Waarop wil je meer invloed hebben? Waar kun jij het verschil maken? In deze wandeldialoog gaan we in gesprek over jouw wensen en toekomstplannen.

Zaterdagochtend 15 juni ♣ Wandeldialoog Actief bijdragen

Wat kan ik doen? Doe ik wel genoeg? Vraag jij je ook wel eens af wat je (nog meer) kan doen voor de maatschappij? Wat jouw bijdrage is aan de wereld? Kom van anderen leren, laat je inspireren en (opnieuw) motiveren. Met elke bijdrage, hoe klein ook, maak je impact! In deze wandeldialoog gaan we elkaar vragen stellen, kennis delen en helpen om doelgericht in actie te komen.

Programma

09:45 uur: verzamelen bij de startlocatie
10:00 uur: welkom en introductie op het thema
10:15 uur: met elkaar in gesprek
11:45 uur: inzichten met elkaar delen en afronden
12:00 uur: napraten met koffie en thee

Startpunt

De wandelroute is ongeveer 4,5 km over verharde paden. Iedereen is welkom. Start is in de buurt van de hoofdingang van het Amsterdamse Bos. Wel even aanmelden van tevoren zodat we je kunnen mailen waar we precies starten en kunnen laten weten wanneer de wandeldialoog (bijvoorbeeld bij slecht weer) niet doorgaat. Deelname is gratis.

Team wandeldialogen

Aly Cnossen, Ariëlle Brouwer, Bahar Kaya, Carla Peverelli, Maureen Mansro en Paul van der Plas vormen samen het team dat de wandeldialogen van Dialoog in Actie organiseert en begeleidt.

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Wandeldialogen op aanvraag

Werk je bij een gemeente, stadsdeel of in zorg&welzijn?  Heb je een eigen locatie, doelgroep en thema dat je met een Wandeldialoog wil laten begeleiden? Neem dan contact op Ariëlle Brouwer (coördinator Wandeldialogen). 

Wandeldialogen zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden. De Wandeldialoog is opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie

(terugblik) Keti Koti dialoog

Tijdens deze warme zomeravond op 26 juni waren we in de OBA op het Roelof Hartplein om de afschaffing van de Nederlandse slavernij te herdenken en te vieren. De dialoog, met als thema “koloniaal verleden, een gedeeld verleden of niet?”, ging over identiteit, autonomie en vrijheid. We onderzochten welke verantwoordelijkheid we hebben tegenover ons verleden. Wat dragen we mee van het verleden en wat we willen behouden of loslaten?

De avond begon met een inleiding over het slavernijverleden. 21 ballonnen symboliseerden de 21 kanonschoten die bij de afschaffing werden afgevuurd. De ballonnen werden doorgeprikt om de pijn van het verleden te doorbreken. We zongen gezamenlijk ‘Faya Siton‘, een kinderliedje met een verdrietige ondertoon over de straf van tot slaaf gemaakte kinderen.

Iwan, de kok, serveerde een heerlijke Heri Heri maaltijd. Na het eten genoten we van Surinaamse drankjes en proefden we van bitterhout (Kwasi Bita), dat de bittere smaak van die tijd vertegenwoordigt. Kokosolie symboliseerde troost en het verzachten van elkaars pijn. Ook proefden we van Bojo, zoete koek die verzoening en de viering van vrijheid symboliseert.

Beertje en haar vader vertelden over hun zoektocht naar het koloniale verleden van hun voorvader Maurits Savornin Lohman, die van 1889 tot 1891 gouverneur was van Suriname. Beertje was geïnspireerd door de podcast ‘De plantage van mijn voorouders’ en begon zo haar zoektocht. Haar vraag aan de deelnemers was of zij ooit ook onderzoek hadden gedaan naar hun achtergrond.

Door ervaringen te delen, begrijpen we elkaar en het verleden beter

De dialoog eindigde met reflecties van de deelnemers. Belangrijk was om vanuit kwetsbaarheid je verhaal te vertellen, waardoor grenzen openbreken en mensen minder op hun hoede hoeven te zijn. Door ervaringen te delen, begrijpen we elkaar en het verleden beter. Verhalen worden doorgegeven om van te leren. Door te luisteren, vragen te stellen met interesse en empathie, kunnen we ruimte geven aan pijn, woede en verdriet. Liefst herdenken en vieren we Keti Koti het hele jaar door, en niet alleen in de maanden juni en juli.

Deze dialoog is voorbereid door dialoogcoördinatoren Cynthia Grootfaam en Hans Zuiver, algemeen coördinator Mar Oomen en host Sandra Felter. De dialoogtafels zijn begeleid door gespreksleiders Paul van der Plas, Carla Peverelli, Aly Cnossen, Gerda van ‘t Hoff, Roelof Langman en Guillaumine Nelom. Ook dank aan de medewerkers van de OBA Roelof Hartplein en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze avond. Dankzij jullie deelname is dit een boeiende en leerzame dialoog geworden.

(Terugblik) Dialoog in Actie bij het Plein Theater

Ontrafelen van taboes

Zondagmiddag 19 mei van 15:30 tot 18:00 uur in het Plein Theater. Na 18:00 uur is er in het Eetlokaal van het Plein Theater de kans om te genieten van de Marokkaanse keuken

Op 19 mei organiseerden we in het Plein Theater een PleinTafel gewijd aan het bespreken en ontrafelen van taboes. We begonnen met een work in progress presentatie door Amina Meliani. Amina Meliani schrijft en werkt momenteel aan een solo voorstelling ‘Houria’ (‘Vrijheid’ in het Arabisch). Met fragmenten uit dit werkproces gaf ze een persoonlijk en krachtig inkijkje in haar voorstelling-in-wording.

De voorstelling gaat over een tussenwereld, een zoektocht waarin zij zichzelf kan zijn en waar ze in gesprek gaat met haar overleden vader. Amina vertelt over wat nooit is besproken. Met regie van Berith Danse, techniek van Esther Love en Frank Oorthuys, Muziek van Aya Bini en decorbeeld van Laila Meliani.

De presentatie gaf ons inspiratie voor een dialoog over de rol van taboes, gehost door Dialoog in Actie. Deelnemers werden uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen en inzichten te bieden in hœ taboes hun leven hebben beïnvlœd. Door middel van open dialoog werd ernaar gestreefd om begrip te bevorderen en te zoeken naar wat ons verbindt.

Na de dialoogtafel was er de kans om te genieten van de Marokkaanse keuken, gekookt door Peggy Burke.

Het was een mooie en inspirerende zondagmiddag!

<aldus de terugblik op de website van het Plein Theater>

(terugblik) Hoe bespreek je eenzaamheid

Dinsdagavond 28 mei. Terwijl de regen tegen de ramen tikte, vulde de Oranjekerk zich met gezelligheid. Buurtgenoten zaten aan tafel en genoten van de heerlijke asperge maaltijd. Na het toetje werd het tijd voor de dialoog waarin we 6 verschillende vormen van eenzaamheid hebben benoemd: emotioneel, sociaal, cultureel, intellectueel, psychologisch en existentieel.

De aanwezigen deelden hun ervaringen en ideeën over eenzaamheid, met respect voor elkaars beleving. Zo creëerden ze een sfeer waarin ze zich gezien en gehoord voelden. Hierdoor werd de kracht van de dialoog duidelijk voelbaar in de zaal.

De vraag hoe je eenzaamheid bespreekbaar kunt maken, stond centraal. Kwetsbaarheid, oftewel de moed om je gevoelens te delen met anderen, werd gezien als een sleutel. Sommigen ervaren eenzaamheid als een blokkade die je tegenhoudt om echte connectie te maken. Anderen worstelen met het gevoel geïsoleerd te zijn in een drukke wereld.

De zoektocht naar manieren om met eenzaamheid om te gaan bracht ook oplossingen naar voren. Een luisterend oor, eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen, je passie vinden in muziek, sport of andere activiteiten, of troost zoeken in de natuur – zijn allemaal waardevolle stappen. Dankbaarheid werd genoemd als een krachtige tegenhanger van eenzaamheid: waardering voor de ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan, ongeacht of deze rooskleurig waren. Gebed en meditatie werden ook genoemd als bronnen van verbinding en zingeving.

Culturele eenzaamheid bleek een herkenbaar thema. Zo deelde een deelnemer het verhaal van een moeder die vanuit Suriname naar Nederland was verhuisd en zich jarenlang eenzaam voelde zonder familie. De vorming van haar eigen gezin bracht hier verandering in.

Een onverwachte wending kreeg de avond toen een deelnemer een traditioneel Surinaams lied zong: Blakka Rosu, over het verhaal van een vrouw die haar geliefde in eenzaamheid achterliet. Hij wist echter dat hij haar voor altijd in zijn hart zou blijven dragen.

Deze dialoog is voorbereid door Cynthia Grootfaam, Mar Oomen en Mijanou Edink. De gespreksleiders waren Alma van Leeuwen, Emelie van der Bijl, Roelof Langman en Sandra Felter.

(terugblik) Populisme en polarisatie

Donderdagavond 16 mei. Huub Buijsen, auteur van het boek “De verborgen psychologie achter populisme” was uitgenodigd om de dialoog te openen. Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig.

Ook een student journalistiek had zich gemeld om verslag te doen over een onderwerp dat steeds urgenter wordt: populisme en de polarisatie van de samenleving. Zo stellen we ons vragen als:

 • Maken we ons zorgen over de opmars van populisme en de gevolgen op polarisatie in onze samenleving?
 • Hoe gaan we om met de uitdagingen die het met zich meebrengt?
 • Wat is de toekomst van populisme in Nederland en Europa?

Huub nam ons mee op een boeiende reis door de complexe wereld van populisme. Met een heldere uiteenzetting van de psychologie achter populisme, trapte Huub de avond af. Hij benadrukte dat populisme meer verborgen is dan men weet. Zo zullen politici niet snel van zichzelf zeggen dat ze populisten zijn. Hierdoor is het lastig om populisme te herkennen. Huub gaf ons daarom handvatten om populisten te herkennen.

Hij ging ook dieper in op de onbewuste processen in ons brein die ons vatbaar maken voor populistische boodschappen. Hij legde bijvoorbeeld uit hoe ons oerbrein ons kwetsbaar maakt voor discriminatie en hoe we onbewust onze vooroordelen projecteren op anderen.

De dialoog nam een interactieve wending toen de aanwezigen werden uitgenodigd om hun eigen ervaringen en meningen te delen. Zo ontstond er een boeiend gesprek over hoe we populisme kunnen herkennen en hoe we bruggen kunnen bouwen in een gepolariseerde samenleving.

De sfeer was afwisselend serieus en bevrijdend, met ruimte voor humor en zelfreflectie. De avond eindigde met een gevoel van hoop en optimisme. De inzichten van Huub en die van de openhartige deelnemers lieten zien dat er kansen zijn om populisme van binnenuit te begrijpen en in onszelf te bestrijden. Door bewustwording, verbinding en kritisch denken kunnen we bouwen aan een democratische samenleving, waarin ruimte is voor verschillende visies en meningen.

Aan het eind van de avond zijn we waardevolle inzichten rijker geworden. We hebben concrete handvatten meegekregen om populisme in de eigen omgeving te herkennen en om ertegen in actie te komen. De dialoog ‘Populisme en polarisatie’ was daardoor een inspirerende avond die genoeg stof heeft gegeven tot nadenken.

Deze dialoog is voorbereid door Christine de Pee, Mar Oomen, Hans Zuiver, Edgar Martijn en Mijanou Edink. De gespreksleiders waren Sandra Felter en Carla Peverelli. De inleiding kwam van Huub Buijsen, auteur van het boek ‘De verborgen psychologie achter populisme’.

(terugblik) Vertrouwen in de overheid

Woensdagavond 20 maart. Buiten is de schemering net voorbij, binnen in Huis van de Wijk de Pijp trapt stadsdeelbestuurder Flora Breemer de dialoogavond van Dialoog in Actie af. Zij vertelt wat haar die dag is overkomen toen een mede-Amsterdammer haar hulp nodig had nadat hij gestruikeld was. ‘Behalve meer vertrouwen in de overheid ook meer kunnen vertrouwen op elkaar’ geeft Flora de dialoogtafels mee.

Vier dialoogvragen aan drie tafels:

 • Heb jij een ervaring met de landelijke overheid of de gemeente Amsterdam of stadsdeel Zuid dat jouw vertrouwen heeft beïnvloed?
 • Vind je het belangrijk om de overheid te kunnen vertrouwen?
 • Wat kan de landelijke overheid of de gemeente Amsterdam of stadsdeel Zuid doen zodat jij weer meer vertrouwen in de overheid krijgt?
 • Wat zou je zelf (met je vrienden, buurt, werk, organisatie, …) kunnen oppakken om het vertrouwen in de overheid te verbeteren?

Na de dialogen delen we kort wat er zoal ter tafel is gekomen.

Affaires
Door alle affaires is er veel wantrouwen van burgers naar de overheid ontstaan. Zonder actieve herinnering komen verantwoordelijke bestuurders ermee weg. En als een affaire uiteindelijk niet langer te ontkennen valt, dan blijken overheden niet in staat het probleem (binnen een redelijke termijn) op te lossen. Wat ook niet helpt is dat het moeilijk is om iemand te pakken te krijgen bij de overheid zowel op lokaal als op landelijk niveau. Als je zelf in de witte rijke bovenlaag zit dan heb je vaak netwerken en dan hoor je ‘daar moet je zijn’. Maar als je geen connecties hebt of je bent niet taalvaardig dan vind je het goede loket nooit omdat je de weg kwijtraakt in een enorm labyrint.

Ieder voor zich
Zonder vertrouwen in de overheid dreigt het ieder voor zich te worden. We zijn heel welvarend zo met elkaar en dat willen we niet kwijt. Ook daar word je egocentrisch en minder geneigd tot samenwerken van.

Problemen oplossen
Als overheid moet je je luisteren beter organiseren. Denk aan spreekuren van bestuurders waar je zonder afspraak kan binnenlopen. Burgers ondersteunen bij inspreken bij de gemeenteraad. Minder ophaalsessies door contactambtenaren en meer dialoog met beleidsmakers. Niet alleen luisteren naar je burgers, maar ook naar kritische ambtenaren en klokkenluiders. En niet alleen luisteren, maar de problemen ook oplossen. Met minder managers en beleidsmakers en met meer uitvoerders. Ook als overheid moet je doen wat jij zegt want als je niet doet wat je zegt, kom je onbetrouwbaar over.

Bestaanszekerheid
Voor vertrouwen in de overheid is heel belangrijk dat die overheid zorgt voor bestaanszekerheid. Want als je dat als overheid van een welvarend land niet voor iedereen weet te regelen, dan verlies je gewoon je geloofwaardigheid. Wat ook heel hard aankomt is dat je als burger ziet dat een bank niet maar een bepaalde groep mensen wel mag omvallen. De economie gaat altijd voor. Dat grote bedrijven zoals Shell en Starbucks geen belasting betalen. Burgers moeten wel belasting betalen. Waarom moeten deze bedrijven geen belasting betalen? Dat klopt gewoon niet. Daar word je ontevreden van. Dus dat zijn dingen die de overheid zich zou moeten aan trekken om vertrouwen terug te winnen.

Het goede voorbeeld
Tot slot de laatste vraag: wat kan je zelf doen? Goed stemmen, lid worden van een politieke partij. Je kunt dingen die je belangrijk vindt steunen met giften. Ga demonstreren want dat gebeurt gewoon te weinig. Wat ook belangrijk is, is vaker omzien naar anderen. Kijk eens wat je voor je buurman kan doen of gewoon groeten op straat. Mensen een complimentje geven, ook de overheid als die het goed doet. Omdat het heel fijn is om te merken dat er ook dingen goed gaan. Besef dat we elkaar nodig hebben. Het is heel belangrijk om een gevoel van samenhorigheid te krijgen door samen dingen te organiseren. Laten we de overheid het goede voorbeeld geven door als burgers zorgzaam voor elkaar te zijn.

Deze dialoog is voorbereid door Christine de Pee, Edgar Martijn, Hans Zuiver, Harry Ebbink en Mijanou Edink
De gespreksleiders waren Mar Oomen, Paul Basset en Sandra Felter

(terugblik) Trots op mijn moedige keuze als vrouw

Woensdagavond 6 maart gaan 26 vrouwen in de Oranjekerk met elkaar in gesprek.

Latifa van Blije Buren en Stichting Thuis start de avond en vertelt ons over haar moedige keuze. Daarna delen we aan vier dialoogtafels ervaringen en dromen we over hoe we zouden willen dat het is.

Onze ervaringen delen we aan de hand van de volgende dialoogvragen:

 • Op welke keuze in jouw verleden ben je (als vrouw) trots?
 • Wat was moedig aan die keuze?
 • Hoe heeft het vrouw-zijn bijgedragen aan je keuze?
 • Hoe heeft die keuze je leven beïnvloed?

Met de volgende vragen gaan we op zoek naar onze toekomstdromen:

 • Op wiens schouders sta jij als vrouw?
 • Welke vrouw was jouw voorbeeld?
 • Wie hoop jij weer te inspireren?
 • Hoe ziet die toekomst eruit? Durf te dromen!

We ronden ons gesprek aan de dialoogtafels af waarbij we ons afvragen: welke actie onderneem ik om mijn toekomstdroom dichterbij te brengen?

We besluiten de avond door elkaar te vertellen wat er aan de afzonderlijke dialoogtafels aan de orde gekomen is.

Deze dialoog is voorbereid door Carla Peverelli, Christine de Pee en Kyung In van de Ven
De gespreksleiders waren Elisa Roep, Emelie van der Bijl, Gerda van ’t Hoff en Sandra Felter

(terugblik) Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie heeft in 2023 met subsidie van stadsdeel Amsterdam Zuid negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s gerelateerd aan diversiteit, vrouwendag, gedeelde geschiedenis en discriminatie in Amsterdam Zuid te organiseren. Met als doel verbinding, emancipatie, werken aan vrede in de buurt, problemen bespreekbaar maken en radicalisering en discriminatie tegengaan.

Dialoog in Actie heeft een groot netwerk in Amsterdam Zuid en heeft de dialogen daardoor kunnen uitvoeren in samenwerking met Combiwel, Cordaan, CC Amstel, de groepen van de Buurman/ Amstelhuis, OBA CC Amstel, Buurtgezinnen, Alzheimer Trefpunt, het ROC Top op verschillende locaties in Amsterdam Zuid.

Acht goede gesprekken op een rij

Heb Lef heb lief
23 februari, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels)

Vrouwenkracht Samen Sterk
9 maart, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is
22 maart, Huis van de Wijk de Pijp, twee dialoogtafels

Geen vrijheid zonder strijd
3 mei, Oranjekerk, vijf dialoogtafels

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen
17 mei, Huis van de Wijk de Pijp, één grote tafel

Eenzaamheid en verbinding
19 mei, de Buurman in Amstelhuis, twee dialoogtafels

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?
21 juni, buurthuis De Berlage, twee dialoogtafels

De verkiezingsuitslag en jij?
17 januari 2024, Oranjekerk, vier dialoogtafels

Vier wandeldialogen

In 2023 heeft Dialoog in Actie ervoor gekozen om één tafeldialoog in te ruilen voor vier wandeldialogen. Drie wandeldialogen hebben plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos en de laatste vond plaats in het Amstelpark met aansluitend een picknick. Vier zaterdagochtenden wandelend in dialoog over Elkaar zien, grenzen stellen, Erbij horen en Lekker in je vel.

Lees hier alles over onze dialogen ‘Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid’. Met veel foto’s en alle flyers