Goede gesprekken in Amsterdam Zuid

Dialogen zijn een goede manier om problemen bespreekbaar te maken en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal.

Dialogen verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met onze dialogen willen we mensen met elkaar verbinden, discriminatie tegengaan, inclusie en emancipatie bevorderen. We nodigen deelnemers uit verhalen te delen bijvoorbeeld over de koloniale geschiedenis waardoor bewustwording kan plaatsvinden dat het gaat om onze gedeelde geschiedenis. Onze dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt. Daarnaast blijken de bijeenkomsten een goed instrument om te signaleren als mensen in de knel dreigen te komen.

Samenwerken 

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in 2024 acht dialogen en drie wandeldialogen. In 2023 deden we dit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Cordaan, Alzheimer Trefpunt, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, het ROC Top en Buurtgezinnen. De dialogen vonden plaats op voor de buurt toegankelijke locaties: de Oranjekerk, Huis van de Wijk Lydia, Huis van de Wijk de Pijp en Huis van de Wijk Lekstraat. En op bijzondere plekken: een rondvaartboot, het Wereldmuseum en het Stadsarchief. Ook in 2024 zal Dialoog in Actie met deze en andere organisaties samenwerken.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Acht dialogen in 2024. Altijd met een inleidend persoonlijk verhaal, met meerdere dialoogtafels en een plenaire terugkoppeling.

Trots op mijn moedige keuze als vrouw

Latifa van Blije Buren en Stichting Thuis vertelt ons over haar moedige keuze. Hier kan ze met recht trots op zijn! Na deze inleiding gaan we verder aan dialoogtafels in gesprek over onder meer de volgende vragen: Op welke keuze in mijn verleden ben ik trots? Wat was moedig aan die keuze? Op wiens schouders sta ik als vrouw? Welke vrouw was mijn voorbeeld? En wie hoop ik weer te inspireren? Woensdag 6 maart van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3). Inloop vanaf 19:10 uur. Download hier de flyer. Meld je hier aan!

Dialoog over inclusie en discriminatie

Een boottocht voor jongeren met als onderwerp Sporen van ons koloniaal verleden aan de Amsterdamse grachten. Over doorwerking van dit verleden in het leven van de jongeren. Over bewuste én onbewuste en discriminatie.

Dialoog tegen polarisatie

In een samenleving waarin polarisatie aan terrein wint, willen we buurtbewoners een plek bieden om hierover in gesprek te blijven. De reeks van drie dialogen in 2023 krijgt een update-dialoog in 2024.

Dialoog over vertrouwen in onze overheid

Burgers raken steeds meer het vertrouwen kwijt in ‘de’ overheid. Een gesprek over hoe we zelf naar ‘onze’ overheid kijken en wat er nodig is om dit vertrouwen weer terug te vinden.

Dialoog over vluchtelingen

Er wordt veel gesproken over migratie en vluchtelingen. Hoe gaan we zelf om met de vluchtelingen die naar onze stad zijn gekomen. Een gesprek met buurtbewoners waarbij we vluchtelingen aan onze dialoogtafels uitnodigen.

Een dialoog in de Week tegen Eenzaamheid

Met een inleider met een persoonlijk verhaal en deelnemers die in dialoog verbinding maken en tegelijk eenzaamheid (op z’n minst deze dialoogavond) het hoofd bieden.

Dialoog over je veilig voelen

Veiligheid beslaat vele gebieden. Wat versta jij onder veiligheid? Voel jij je veilig en wat heb jij nodig om je veilig te voelen, om onbezorgd te kunnen zijn wie je bent?

Dialoog Herdenken en Jij

We beginnen met een inleiding van Benjamin Caton, initiator van de jaarlijkse dekoloniale Indonesië Nederland herdenking. Daarna gaan we in gesprek over zijn verhaal en over de betekenis van herdenken voor jou. Wie herdenk jij en wanneer en hoe doe je dat?

Bovendien organiseren we (als onderdeel van de Goede Gesprekken in Amsterdam Zuid) drie wandeldialogen in het Amsterdamse Bos rondom thema’s uit het dagelijks leven. 

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie met daarin de laatste data en locaties

Wandelend in dialoog

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen. Een getrainde gespreksbegeleider begeleidt het proces. Tijdens een wandeldialoog loop je ongeveer 4,5 km door een groene omgeving. Deelname is gratis.

Vanaf april wandelen we tot aan de zomer iedere tweede zaterdag van de maand in het Amsterdamse Bos. Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om kwart voor tien. Wandel je mee? Download hier de flyer.

Zaterdagochtend 13 april ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat geeft je plezier en voldoening? Wat is voor jou belangrijk, en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Met familie en vrienden, je buren, je collega’s of de mensen met wie je een hobby deelt? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand? Hoe zie je jouw positie in de maatschappij? In deze wandeldialoog gaan we in gesprek over jouw ervaringen en wensen.

Zaterdagochtend 11 mei ♣ Wandeldialoog Invloed hebben

Wat je zegt en wat je doet heeft een effect op je omgeving. Ben je je bewust van de invloed die je hebt? Op andere mensen? Thuis? In je wijk? Op het werk? Waarop wil je meer invloed hebben? Waar kun jij het verschil maken? In deze wandeldialoog gaan we in gesprek over jouw wensen en toekomstplannen.

Zaterdagochtend 15 juni ♣ Wandeldialoog Actief bijdragen

Wat kan ik doen? Doe ik wel genoeg? Vraag jij je ook wel eens af wat je (nog meer) kan doen voor de maatschappij? Wat jouw bijdrage is aan de wereld? Kom van anderen leren, laat je inspireren en (opnieuw) motiveren. Met elke bijdrage, hoe klein ook, maak je impact! In deze wandeldialoog gaan we elkaar vragen stellen, kennis delen en helpen om doelgericht in actie te komen.

Programma

09:45 uur: verzamelen bij de startlocatie
10:00 uur: welkom en introductie op het thema
10:15 uur: met elkaar in gesprek
11:45 uur: inzichten met elkaar delen en afronden
12:00 uur: napraten met koffie en thee

Startpunt

Start is bij de hoofdingang van het Amsterdamse Bos rond de picknicktafel voor de Boswinkel. De wandelroute is ongeveer 4,5 km over verharde paden. Deelname is gratis. Iedereen is welkom.

Team wandeldialogen

Aly Cnossen, Ariëlle Brouwer, Bahar Kaya, Carla Peverelli, Maureen Mansro en Paul van der Plas vormen samen het team dat de wandeldialogen van Dialoog in Actie organiseert en begeleidt.

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Wandeldialogen op aanvraag

Werk je bij een gemeente, stadsdeel of in zorg&welzijn?  Heb je een eigen locatie, doelgroep en thema dat je met een Wandeldialoog wil laten begeleiden? Neem dan contact op Ariëlle Brouwer (projecttrekker Wandeldialogen). 

Wandeldialogen zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden. De Wandeldialoog is opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie

(terugblik) Vertrouwen in de overheid

Woensdagavond 20 maart. Buiten is de schemering net voorbij, binnen in Huis van de Wijk de Pijp trapt stadsdeelbestuurder Flora Breemer de dialoogavond van Dialoog in Actie af. Zij vertelt wat haar die dag is overkomen toen een mede-Amsterdammer haar hulp nodig had nadat hij gestruikeld was. ‘Behalve meer vertrouwen in de overheid ook meer kunnen vertrouwen op elkaar’ geeft Flora de dialoogtafels mee.

Vier dialoogvragen aan drie tafels:

 • Heb jij een ervaring met de landelijke overheid of de gemeente Amsterdam of stadsdeel Zuid dat jouw vertrouwen heeft beïnvloed?
 • Vind je het belangrijk om de overheid te kunnen vertrouwen?
 • Wat kan de landelijke overheid of de gemeente Amsterdam of stadsdeel Zuid doen zodat jij weer meer vertrouwen in de overheid krijgt?
 • Wat zou je zelf (met je vrienden, buurt, werk, organisatie, …) kunnen oppakken om het vertrouwen in de overheid te verbeteren?

Na de dialogen delen we kort wat er zoal ter tafel is gekomen.

Affaires
Door alle affaires is er veel wantrouwen van burgers naar de overheid ontstaan. Zonder actieve herinnering komen verantwoordelijke bestuurders ermee weg. En als een affaire uiteindelijk niet langer te ontkennen valt, dan blijken overheden niet in staat het probleem (binnen een redelijke termijn) op te lossen. Wat ook niet helpt is dat het moeilijk is om iemand te pakken te krijgen bij de overheid zowel op lokaal als op landelijk niveau. Als je zelf in de witte rijke bovenlaag zit dan heb je vaak netwerken en dan hoor je ‘daar moet je zijn’. Maar als je geen connecties hebt of je bent niet taalvaardig dan vind je het goede loket nooit omdat je de weg kwijtraakt in een enorm labyrint.

Ieder voor zich
Zonder vertrouwen in de overheid dreigt het ieder voor zich te worden. We zijn heel welvarend zo met elkaar en dat willen we niet kwijt. Ook daar word je egocentrisch en minder geneigd tot samenwerken van.

Problemen oplossen
Als overheid moet je je luisteren beter organiseren. Denk aan spreekuren van bestuurders waar je zonder afspraak kan binnenlopen. Burgers ondersteunen bij inspreken bij de gemeenteraad. Minder ophaalsessies door contactambtenaren en meer dialoog met beleidsmakers. Niet alleen luisteren naar je burgers, maar ook naar kritische ambtenaren en klokkenluiders. En niet alleen luisteren, maar de problemen ook oplossen. Met minder managers en beleidsmakers en met meer uitvoerders. Ook als overheid moet je doen wat jij zegt want als je niet doet wat je zegt, kom je onbetrouwbaar over.

Bestaanszekerheid
Voor vertrouwen in de overheid is heel belangrijk dat die overheid zorgt voor bestaanszekerheid. Want als je dat als overheid van een welvarend land niet voor iedereen weet te regelen, dan verlies je gewoon je geloofwaardigheid. Wat ook heel hard aankomt is dat je als burger ziet dat een bank niet maar een bepaalde groep mensen wel mag omvallen. De economie gaat altijd voor. Dat grote bedrijven zoals Shell en Starbucks geen belasting betalen. Burgers moeten wel belasting betalen. Waarom moeten deze bedrijven geen belasting betalen? Dat klopt gewoon niet. Daar word je ontevreden van. Dus dat zijn dingen die de overheid zich zou moeten aan trekken om vertrouwen terug te winnen.

Het goede voorbeeld
Tot slot de laatste vraag: wat kan je zelf doen? Goed stemmen, lid worden van een politieke partij. Je kunt dingen die je belangrijk vindt steunen met giften. Ga demonstreren want dat gebeurt gewoon te weinig. Wat ook belangrijk is, is vaker omzien naar anderen. Kijk eens wat je voor je buurman kan doen of gewoon groeten op straat. Mensen een complimentje geven, ook de overheid als die het goed doet. Omdat het heel fijn is om te merken dat er ook dingen goed gaan. Besef dat we elkaar nodig hebben. Het is heel belangrijk om een gevoel van samenhorigheid te krijgen door samen dingen te organiseren. Laten we de overheid het goede voorbeeld geven door als burgers zorgzaam voor elkaar te zijn.

Deze dialoog is voorbereid door Christine de Pee, Edgar Martijn, Hans Zuiver, Harry Ebbink en Mijanou Edink
De gespreksleiders waren Mar Oomen, Paul Basset en Sandra Felter

(terugblik) Trots op mijn moedige keuze als vrouw

Woensdagavond 6 maart gaan 26 vrouwen in de Oranjekerk met elkaar in gesprek.

Latifa van Blije Buren en Stichting Thuis start de avond en vertelt ons over haar moedige keuze. Daarna delen we aan vier dialoogtafels ervaringen en dromen we over hoe we zouden willen dat het is.

Onze ervaringen delen we aan de hand van de volgende dialoogvragen:

 • Op welke keuze in jouw verleden ben je (als vrouw) trots?
 • Wat was moedig aan die keuze?
 • Hoe heeft het vrouw-zijn bijgedragen aan je keuze?
 • Hoe heeft die keuze je leven beïnvloed?

Met de volgende vragen gaan we op zoek naar onze toekomstdromen:

 • Op wiens schouders sta jij als vrouw?
 • Welke vrouw was jouw voorbeeld?
 • Wie hoop jij weer te inspireren?
 • Hoe ziet die toekomst eruit? Durf te dromen!

We ronden ons gesprek aan de dialoogtafels af waarbij we ons afvragen: welke actie onderneem ik om mijn toekomstdroom dichterbij te brengen?

We besluiten de avond door elkaar te vertellen wat er aan de afzonderlijke dialoogtafels aan de orde gekomen is.

Deze dialoog is voorbereid door Carla Peverelli, Christine de Pee en Kyung In van de Ven
De gespreksleiders waren Elisa Roep, Emelie van der Bijl, Gerda van ’t Hoff en Sandra Felter

(terugblik) Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie heeft in 2023 met subsidie van stadsdeel Amsterdam Zuid negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s gerelateerd aan diversiteit, vrouwendag, gedeelde geschiedenis en discriminatie in Amsterdam Zuid te organiseren. Met als doel verbinding, emancipatie, werken aan vrede in de buurt, problemen bespreekbaar maken en radicalisering en discriminatie tegengaan.

Dialoog in Actie heeft een groot netwerk in Amsterdam Zuid en heeft de dialogen daardoor kunnen uitvoeren in samenwerking met Combiwel, Cordaan, CC Amstel, de groepen van de Buurman/ Amstelhuis, OBA CC Amstel, Buurtgezinnen, Alzheimer Trefpunt, het ROC Top op verschillende locaties in Amsterdam Zuid.

Acht goede gesprekken op een rij

Heb Lef heb lief
23 februari, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels)

Vrouwenkracht Samen Sterk
9 maart, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is
22 maart, Huis van de Wijk de Pijp, twee dialoogtafels

Geen vrijheid zonder strijd
3 mei, Oranjekerk, vijf dialoogtafels

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen
17 mei, Huis van de Wijk de Pijp, één grote tafel

Eenzaamheid en verbinding
19 mei, de Buurman in Amstelhuis, twee dialoogtafels

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?
21 juni, buurthuis De Berlage, twee dialoogtafels

De verkiezingsuitslag en jij?
17 januari 2024, Oranjekerk, vier dialoogtafels

Vier wandeldialogen

In 2023 heeft Dialoog in Actie ervoor gekozen om één tafeldialoog in te ruilen voor vier wandeldialogen. Drie wandeldialogen hebben plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos en de laatste vond plaats in het Amstelpark met aansluitend een picknick. Vier zaterdagochtenden wandelend in dialoog over Elkaar zien, grenzen stellen, Erbij horen en Lekker in je vel.

Lees hier alles over onze dialogen ‘Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid’. Met veel foto’s en alle flyers

(terugblik) Dialogen slavernijverleden

Dialoog in Actie besteedde vorig jaar extra aandacht aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op de dag van vandaag. In 2023 is 150/160 jaar afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. We hebben in gesprekken verbondenheid willen creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is. We hebben stil gestaan bij de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden. Over het verleden, het heden en een toekomst zonder slavernij.

Anansi dialoog

Dialoog in Actie startte haar reeks van dialoogbijeenkomsten in het kader van Keti Koti en het herdenkingsjaar van 150 (160) jaar na de afschaffing van de slavernij met een Tori Neti (verhalenavond) met Anansi verhalen. Aan de dialoogtafels ging het over eigen herinneringen aan deze verhalen.

Bootdialoog slavernijsporen aan de grachtengordel

Deze boottocht liet ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn in Amsterdam, onder meer in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de Burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. Al varend zijn we in gesprek gegaan over ons slavernijverleden en hoe dat verleden in het heden zichtbaar is. Bij een tweede boottocht met jongeren van het ROC in Zuid bleek dat zij weinig wisten over ons slavernijverleden. De boottocht kreeg daarom een vervolg in de vorm van een dialoog na een bezoek aan de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum.

Bekijk hier de video-impressie van deze bootdialoog!

Onze Koloniale Erfenis

Onder leiding van een museumdocent bezochten we tweemaal de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum: met bewoners uit Amsterdam Zuid en met bewoners uit Amsterdam Oost. Beide keren hebben we het aan meerdere dialoogtafels over veerkracht, creativiteit en verzet. En over hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Keti Koti dialoogtafel

Tijdens deze Keti Koti dialoogtafel verrichtten we diverse symbolische handelingen om ons slavernijverleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdachten én vierden de bevrijding. Aan de dialoogtafels hadden we het over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de excuses van de minister-president en op wat daarna (‘na de komma’) wel en niet gebeurd is.

Keti Koti theater en jongerendialoog

Samen met CC Amstel organiseerden we na afloop van een theaterstuk over ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden een dialoog speciaal voor jongeren uit Amsterdam Zuid.

Angisa dialoog

Kunstenaar Audrey Felter vertelde over de angisa en over de geheime boodschap die de drager ervan kan overbrengen. In dialooggesprekken delen we de eigen familieverhalen over de angisa.

Stamboom en herkomst van Surinaamse familienamen

We hebben de tentoonstelling Famiri Familie bezocht die een inkijkje geeft in de geschiedenis van Surinaamse families en kegen een toelichting van Denie Kassan. Aansluitend vertelden Guillaumine en Maureen Nelom hun persoonlijk verhaal in de zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis. We voerden dialooggesprekken over onze familiegeschiedenis en hoe dit ons heeft geïnspireerd familieverhalen met elkaar te delen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie!

(terugblik) Wandeldialogen

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen.

In 2023 gingen we acht zaterdagochtenden wandelend met elkaar in gesprek. De meeste wandeldialogen gingen over Geluk & Gezondheid & Veerkracht & Zingeving. De thema’s werden afgestemd op de thema’s van Goede Gesprekken in Zuid. Met deze wandeldialogen werken we aan verbinding, emancipatie en inclusiviteit,
en versterken we sociale cohesie, ter voorkoming van eenzaamheid en polarisatie.

Er was op 9 september een wandeldialoog speciaal om de kennis van de begeleiders te verdiepen. Ook voor de (vrijwillige) begeleiders heeft het vrijwilligerswerk een sociaal bindende functie.

Tenslotte hebben we in een wandeldialoog aandacht besteed aan de vraag ‘Hoe kan je actief bijdragen aan de maatschappij van de toekomst?’. Het heeft een nieuwe vorm van wandeldialoog opgeleverd die gericht is op het enthousiasmeren van deelnemers om zich actief in te zetten voor de maatschappij.

Zaterdagochtend 11 februari ♣ Wandeldialoog Elkaar zien

Momenten van verbondenheid, elkaar zien en/of aandacht voor elkaar: wanneer heb je dat ervaren? Door wie zou je graag gezien, gehoord en gewaardeerd willen worden en wat is hiervoor nodig?

Zaterdagochtend 8 april ♣ Wandeldialoog Grenzen

Waar denk jij aan bij grenzen? Zie je ze als een beperking, als een veiligheid, een uitdaging? Weet je waar jouw grenzen liggen en die van anderen? Grenzen kan je bewaken, aangeven, respecteren of verleggen.

“Ik ontmoette de deelnemers voor het eerst, kende niemand, maar door de wandeldialoog heb ik het gevoel dat ik geen anonieme burger ben. En mogelijk ontmoeten we elkaar een volgende keer op straat, in de winkel, bij een andere buurtactiviteit of weer bij de volgende wandeldialoog”.

Zaterdagochtend 13 mei ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat is voor jou belangrijk en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Wanneer heb je ervaren ergens helemaal bij te horen? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand?

Zaterdagochtend 10 juni ♣ Wandeldialoog Lekker in je vel

Lekker in je vel zitten is heel persoonlijk. De een voelt zich goed in een mooie jas, en de ander wil lekker afzien met sporten. Hoe voel jij je als je lekker in je vel zit? Zijn er manieren waarop je zelf kan zorgen om beter in je vel te zitten? Deze zaterdagochtend wijken we voor één keer uit naar het Amstelpark en biedt Dialoog in Actie de dialoogwandelaars een picknick-lunch aan op het gras bij de vijver.

Zaterdagochtend 9 september ♣ Workshop Wandeldialogen begeleiden

Wil jij als vrijwillige wandeldialoog begeleider bij Dialoog in Actie aan de slag? En heb je al ervaring met het begeleiden van andere (waarderende) dialogen? Doe dan gratis mee aan deze verdiepende workshop: er is in ons team plek voor een paar extra begeleiders.

“Verbinding met de ander, ondanks dat ik de ander net ontmoet. Beiden hebben we het al snel over wezenlijke gevoelens en ervaringen. Daar ondersteunt het thema van de wandeling ook mee. En als we dan naar elkaar luisteren zonder daar een oordeel op te plakken dan stimuleert mij dat om open te zijn. Dan mag ieder zijn/haar eigen verhaal hebben en zijn alle verhalen mooi om naar te luisteren en af en toe gaven dat ook weer impulsen hoe ik tegen sommige items kan aankijken of bijsturen”.

Zaterdagochtend 14 oktober ♣ Wandeldialoog In actie voor de Toekomst

Hoe ziet de wereld er straks uit voor toekomstige generaties? Wat zouden ze willen? Wat zou jij ze toewensen? Wat kan je doen? Wat kunnen wij nu doen om een goede toekomst na te laten voor volgende generaties? Wat is belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Wat doe je al? Wat past bij jou? Deze speciale Wandeldialoog In actie voor de toekomst is geïnspireerd door het Lab Toekomstige Generaties  en de Week voor Toekomstige Generaties. Bekwaam jij je ook in Toekomstdenken en geef je de Toekomstige Generaties een plek in je Hart én bij de keuzes die je maakt?

Zaterdagochtend 11 november ♣ Wandeldialoog Troost vinden

Wat kan jou troosten? Welke troost kan je een ander bieden? Troost komt in vele vormen en is voor iedereen anders. Wat is het voor jou? Ga wandelend in gesprek over je ervaringen, inspireer elkaar, en drink met ons tot slot een ‘bakkie troost’.

Zaterdagochtend 9 december ♣ Wandeldialoog Verbonden zijn

Verbonden met wat? Met wie? Wanneer voel jij je echt verbonden? Sommige verbindingen zijn er vanzelf. En voor andere kan het nodig zijn om er iets voor te doen. Kom je met ons wandelen, luisteren, en je verbinden met …?

Download hier de flyer over de wandeldialogen.

Goede gesprekken verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met het organiseren van dialogen wil Dialoog in Actie problemen, vooroordelen, angsten en verschillen bespreekbaar maken. Dialogen zijn een middel om problemen te benoemen en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal. Dat verdiept het contact en versterkt de verbinding. De dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt.

Verbinding in Amsterdam Zuid

Er zijn spanningen in sommige buurten. In Amsterdam Zuid met name tussen joden en moslims, tussen homo’s en moslims en rondom thema’s als discriminatie en racisme. Wat doet het met ons als mens en omgeving. Bij sommige jongeren is sprake van (rechtse of islamitische) radicalisering. Dialogen kunnen bruggen bouwen en helpen om de spanningen tussen bevolkingsgroepen te verminderen. Dialoog in Actie wil polarisatie een halt toeroepen en bijdragen aan het weerbaar maken van de Amsterdamse samenleving, te beginnen in Amsterdam Zuid.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in de eerste helft van 2023 negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s emancipatie, gedeelde geschiedenis, discriminatie en verbinding. Dialoog in Actie voert deze dialogen uit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Combiwel Jongerenwerk, Cordaan, Sooz Regenboogbijeenkomsten, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, Huizen van de Wijk De Pijp en Lydia, Alzheimer Trefpunt, Buurtgezinnen en Super Single Mom.

Drieluik over polarisatie

In een drietal dialogen willen we van gedachten wisselen over de polarisatie in de samenleving. We gaan op zoek naar wat we met elkaar delen, wat ons verbindt en hoe we samen verder komen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven verruimt onze horizon en versterkt onderling vertrouwen. Zo wil Dialoog in Actie ruimte maken voor nieuwe verbindingen.

Samen leven, wonen en werken in Zuid: dat gaat niet vanzelf

Na een inleiding van Hans Zuiver, voorzitter van Dialoog in Actie, voormalig directeur van Combiwel en bestuurslid van het LSA, gaan we in gesprek over polarisatie in de samenleving.  Hoe kunnen we samen door één deur ondanks grote verschillen en conflicterende meningen. Op zoek naar waar we elkaar wel kunnen vinden. Donderdag 9 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is

Op zoek naar vooruitgang ondanks onze verschillen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven, verruimt ieders horizon en versterkt onderling vertrouwen. In een samenleving vol polarisatie worden ook maatschappelijke problemen waarover we het (nagenoeg) eens, niet aangepakt. Hoe kunnen wij dat veranderen en anders doen? Een opbeurende dialoog over voorkomen van polarisatie. Woensdag 22 maart van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen

Hoe ziet een samenleving zonder polarisatie er uit? Vraagt dit een samenleving met actieve buurtbewoners? Kunnen we met buurtkracht tegenstellingen overwinnen? Kan buurtkracht zorgen voor nieuwe verbindingen waarin we op zoek kunnen gaan naar wat we met elkaar delen en hoe we samen verder komen? Wat kunnen en willen wij daaraan bijdragen? Mariska van der Werf (Combiwel Buurtwerk) deelt met ons haar ervaringen met de verbindingskracht in actieve buurten. Met daarna een opbeurende dialoog over de kracht van buurtkracht. Woensdag 17 mei van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

De zes andere dialogen in Amsterdam Zuid

Naast de drieluik over polarisatie organiseert Dialoog in Actie tot de zomer nog zes andere dialogen.

Heb Lef Heb Lief

In de week na Valentijn organiseren we een dialoog over liefde. Niet alle liefde wordt als vanzelfsprekend gezien. Soms is er moed voor nodig om je hart te volgen. Liefde tussen mensen met ander geloof, achtergrond, cultuur, geaardheid gaat niet altijd gemakkelijk. Een gesprek over liefde en je hart volgen. Met een persoonlijk verhaal als inleiding. Woensdag 22 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a). Download hier de flyer.

Vrouwenkracht – samen sterk

Rond Internationale Vrouwendag organiseert Dialoog in Actie in samenwerking met de organisaties Single Super Mom en Buurtgezinnen een dialoog in Huis van de Wijk Lydia. Het onderwerp is Vrouwenkracht – Samen Sterk. Een dialoog over hoe we als vrouwen elkaar kunnen helpen door krachten te bundelen en er te zijn voor elkaar. Met inspirerende persoonlijke verhalen als inleiding. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van vragen en stellingen aan tafels met elk een gespreksleider. Van 10:45 tot 13:15 uur inclusief een kleine lunch. Donderdag 9 maart van 10:45 tot 13:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a)

Geen vrijheid zonder strijd

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar is strijd voor geleverd: vrijheid na oorlog, vrijheid van mening en vrijheid van zijn. Met inleiding door Betty Mock, in de oorlog als baby ondergedoken bij Surinaams verzetsstrijder Albert Wittenberg en zijn vrouw Janna. Vervolgens gaan we in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent. Ben jij vrij? Heb jij daarvoor moeten opstaan? Heeft iemand dat voor jou gedaan? Welke moed is daarvoor nodig geweest? Woensdag 3 mei van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Elkaar vinden

Een Goed Gesprek voor vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Begrijpen en begrepen worden. Hoe ziet eenzaamheid eruit? Niet alleen maar je toch eenzaam voelen. Elkaar weten te vinden en elkaar vinden. Vrijdag 19 mei van 13:15 tot 15:15 uur in De Buurman (in het Amstelhuis) Amsteldijk 35, zij-ingang aan de Ceintuurbaan.

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?

Na een persoonlijk verhaal gaan we in gesprek over omgaan met je naaste met dementie. Wat doe je als hij/zij weer hetzelfde verhaal vertelt? Lukt het je ook te kijken naar wat je naaste nog wel kan. Waar ligt jouw grens? Hoe is het als vanuit je cultuur wordt verwacht dat je voor je naaste blijft zorgen, terwijl het steeds moelijker wordt? Deze en andere vragen worden besproken. Salih Gürbüz komt vertellen over de dementie van zijn inmiddels overleden moeder. Deze dialoog organiseren we in samenwerking met het Alzheimer Trefpunt. Woensdag 21 juni van 19:30 tot 21:30 uur in Buurthuis De Berlage, Lekstraat 13a (Rivierenbuurt).

Verkiezingsuitslag en nu?

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen maakt verdeeldheid zichtbaar. De één is uiterst tevreden en voor een ander is de uitslag juist een schok. Wat maakt dat de verkiezingsuitslag voor jou een zegen is of juist een zorg? Wat betekent de verkiezingsuitslag voor Amsterdam?
Hierover gaan we graag met jou en met elkaar in gesprek aan één van onze dialoogtafels.
Tim Wagemakers van Het Parool zal de inleiding verzorgen. Hij interviewde burgemeester Femke Halsema over de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor de sfeer in de stad. Woensdag 17 januari van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3) Binnenlopen vanaf tien over zeven. Download hier de flyer.

Herdenken en Jij

We beginnen met een inleiding van Benjamin Caton, initiator van de dekoloniale Indonesië Nederland herdenking op 16 augustus. Daarna gaan we in gesprek over zijn verhaal en over de betekenis van herdenken voor jou. Wie herdenk jij en wanneer en hoe doe je dat? Begin 2024.

Meld je hier aan. Vermeld aan welke dialoog je mee wilt doen. Je ontvangt een bevestiging.

Schrijf je hier aan voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data.

ToekomstLab 2024

Dialoog in Actie kan niet zonder jou … Coördinator Christine de Pee stopt op 1 december. Het bestuur wil in de eerste maanden van 2024 haar taken overdragen … Dus alle kans om Dialoog in Actie een frisse doorstart te geven … Doe op dinsdagavond 7 november mee aan het ToekomstLab! En ga in 2024 dialogen organiseren als Dialoog in Actie!

Programma

Dinsdag 7 november in het Mathilde Paviljoen (Amsteldijk 198)

17u30 : Binnenlopen

18u00 : Soep, salade en lekkere broodjes

18u45 : We bedanken coördinator Christine de Pee

19u00 : Toelichting op het programma door avondbegeleider Paul Basset
Aanleiding en doel van het ToekomstLab door DiA-voorzitter Hans Zuiver

19u20 : Worldcafé
We gaan vier vraagstukken bespreken: meerwaarde, methodiek, onderwerpen en organisatie. We doen dit in vier ronden van 20 minuten. De deelnemers rouleren.

Meerwaarde
Dialoog in Actie wil met de dialogen maatschappelijk van meerwaarde zijn. Welke meerwaarde ambiëren we? Is ervaringen delen goed of vinden we dat dialogen ook tot vervolgacties moeten leiden?

Methodiek
Dialoog in Actie wil dat haar dialogen een opzet hebben die iedereen als natuurlijk ervaart.
Aan welke dialoogvormen/methodieken denken we? Welke dialoogvorm heeft onze voorkeur?

Onderwerpen
Dialoog in Actie wil dialogen over actuele onderwerpen organiseren. Welke onderwerpen zullen dat in 2024 zijn? Wat zijn onderwerpen waar deelnemers op af zullen komen?

Organisatie
De coördinator stopt. Het bestuur draagt haar taken graag over. Wie wil in 2024 dialogen organiseren? Wie wil de website actualiseren? Wie vindt het leuk om de nieuwsbrieven te verzorgen? Wie maakt Dialoog in Actie actief op sociale media? Wie wil bestuurslid worden?

20u45 : Plenair bespreken van de uitkomsten per vraagstuk

21u15 : Afspraken maken over een vervolg

21u30 : Naborrelen

Doe in 2024 actief mee met Dialoog in Actie? Als bestuurslid, als organisator van een dialoog, als gespreksleider, als redacteur van de nieuwsbrief of website. Dialoog in Actie heeft jou keihard nodig!

Download hier de impressie van de uitkomsten van het ToekomstLab 2024

In dialoog over ons slavernijverleden

Dialoog in Actie wil in dit speciale herdenkingsjaar extra aandacht besteden aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op heden. We willen gesprekken tot stand brengen en verbondenheid creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is. Dialoog in Actie wil Amsterdammers in Zuid uitnodigen om over de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden in gesprek te gaan. En daarbij steeds een link leggen tussen het verleden, het heden en een toekomst zonder slavernij.

Anansi dialoog

Op woensdag 14 juni van 19:30 tot 21:30 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) CC Amstel (Cullinanplein 1)

Dialoog in Actie start haar reeks van dialoogbijeenkomsten in het kader van Keti Koti en het herdenkingsjaar van 150 (160) jaar na de afschaffing van de slavernij met een Tori Neti (verhalenavond). Een verhalenverteller vertelt Anansi verhalen met verschillende thema’s.

Anansi-tori (Anansi verhalen) zijn orale mythologische vertellingen over een spin in de jungle wiens avonturen symbool kwamen te staan voor de ethiek en verlichting van de harde werkelijkheid van het slavernij bestaan.

Na de verhalen gaan de deelnemers aan vier tafels met elkaar in dialoog. Heb je eigen herinneringen aan dit verhaal? Wat doet dit verhaal met jou? Speelt het thema van dit verhaal in jouw leven een rol? Zoals altijd sluiten we de rondes kort gezamenlijk af en krijgt iedereen ook het belangrijkste van de andere dialoogtafels te horen.

Keti Koti dialoogtafel

Op zaterdag 24 juni van 17:30 tot 21:00 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelof Hartplein 2a). Inlopen vanaf 17:00 uur

We prikken 21 rood, gele, groene, blauwe en witte ballonnen door om met lawaai de pijn uit het verleden weg te jagen. Het doorprikken van de ballon staan symbool voor de 21 kanonslagen die zijn afgevuurd ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij.

Met deze Keti Koti dialoogtafel staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. We verrichten diverse symbolische handelingen om het verleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdenken én vieren de bevrijding. We eten en praten vrolijk en rustig waarbij er ruimte voor ieders persoonlijke inbreng.

In het draaiboek van de dialoogtafel kent onder meer:

 • Korte voordrachten om het verleden te gedenken en de vrijheid te vieren;
 • Insmeren van onze handen met olie ter herinnering aan de brandwonden van onze voorouders;
 • Een plengoffer met uitleg over hoe, wat, waarom en meer;
 • Bijzondere liederen en gedichten;
 • Kwasi Bita en iets zoet om de bittere smaak te verdrijven.

Aan de dialoogtafels zullen we het hebben over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de excuses van de minister-president op 19 december vorig jaar en op wat daarna (‘na de komma’) wel en niet gebeurd is.

Slavernijsporen aan de grachtengordel

Op dinsdag 27 juni voor studenten van het eerste jaar ROC (volgeboekt)

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope.

We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Ergens halverwege leggen we aan en gaan we aan boord in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is.

Onze Koloniale Erfenis

Op vrijdag 21 juli van 13:00 tot 16:45 uur in het Wereldmuseum (voorheen Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2)

In het Wereldmuseum is in 2022 een permanente tentoonstelling ingericht over het Koloniaal Verleden van Nederland: Onze Koloniale Erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen het kolonialisme doorstonden. De tentoonstelling laat meer zien dan het ‘bekende’.

Onder leiding van een museumdocent bezoeken deelnemers uit Amsterdam Zuid deze tentoonstelling. Daarna gaan we aan meerdere dialoogtafels in gesprek over de thema’s die in de tentoonstelling aan de orde komen en wat deze bij ons oproepen. Het zal gaan over veerkracht, creativiteit en verzet. En hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Slavernijsporen aan de grachtengordel

Op woensdag 20 september van  13:30 tot 16:30 uur. We stappen op en uit in Amsterdam Zuid

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope.

We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Ergens halverwege leggen we aan en gaan we aan boord in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is.

Angisa dialoog

Op vrijdag 15 september van 19:00 tot 22:00 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Kunstenaar Audrey Felter vertelt over de angisa en over de geheime boodschap die de drager ervan kan overbrengen. Zij ons mee in haar persoonlijke bewustwordingsproces en de invloed daarvan op haar kunst en op het maken ervan.

Aansluitend dialooggesprekken waarbij de deelnemers worden uitgenodigd hun eigen bewustwordingsproces over het slavernijverleden met elkaar te delen met als onderliggende vraag de doorwerking hiervan.

Stamboom en herkomst van Surinaamse familienamen

Op vrijdag 13 oktober van 12:45  tot 17:00 uur bij Stadsarchief Amsterdam (Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32)

We gaan naar de tentoonstelling Famiri Familie die een inkijkje geeft in de geschiedenis van Surinaamse families en krijgen een toelichting van Denie Kassan. Aansluitend vertellen Guillaumine Nelom en Maureen Nelom hun persoonlijk verhaal in de zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis.

We voeren dialooggesprekken over onze familiegeschiedenis en hoe dit ons heeft geïnspireerd familieverhalen met elkaar te delen. Je krijgt handvatten aangereikt om een begin te maken met het ontdekken van jouw familiegeschiedenis.

Meld je hier aan. Vermeld aan welke dialoog je mee wilt doen. Je ontvangt een bevestiging.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van nieuwe dialogen.