Beeldverslag feestelijke start Keti Koti

Keti Koti in Amsterdam Zuid

Vier met Dialoog in Actie de bevrijding van de slavernij

6 juni – feestelijke opening Keti Koti maand

12 juni – online dialoog Slavernijverleden in het heden

15 juni – historische boot-dialoog-tocht

21 juni – Tori Neti

28 juni – Keti Koti dialoogtafel

Feestelijke opening Keti Koti maand

Op tweede Pinksterdag om 15:00 uur openen we in Amsterdam Zuid de Keti Koti maand.

We blikken met een gevarieerd programma vooruit op alles wat er in de maand juni in Amsterdam Zuid bij Dialoog in Actie te doen is: # Een plengoffer: dit ritueel betrekt en bedankt de scheppende God, moeder Aarde, voorouders en alle spirituele wezens # Lezing en workshop over de Anisa (Surinaams hoofddeksel met geheime betekenis) # Een kinderkoto-show met uitleg over Surinaamse klederdracht van toen # Een dansoptreden van Bolivia Minka # Een muziekoptreden van de Surinaamse band Plotseling # Een spoken word opvoering door jongeren o.l.v. Ruud Watson # Een spoken word workshop voor jongeren # Een dialoog over de doorwerking van ons slavernijverleden in de huidige positie van de nazaten van de tot slaaf gemaakten.

Heb je altijd al op 1 juli met een mooie anisa (surinaams gebonden hoofddoek) willen lopen? Dan is dit jou kans! Sanisa zal speciaal voor onze feestelijke opening voor 25 mensen gratis een hoofddoek volgens oude traditiie binden. Neem je ongevouwen hoofddoek op maandag 6 juni mee en je kunt hem op 28 juni weer ophalen bij de Oranjekerk.

Pinkstermaandag 6 juni van 15:00 tot 20:00 uur 
In de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam

Beeldverslag

Onze Keti Koti activiteiten zijn mede-mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuid van Amsterdam

Dialoog over V/M solidariteit

Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart van 15:30 tot 17:30 uur in de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3 in Amsterdam.

Het thema van dit jaar is V/M solidariteit. We nodigen vrouwen en mannen uit om samen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Onder het motto ‘No blame but change’ initieerde Mandy Sleijpen onlangs de manifestatie op het Museumplein om aandacht te vragen tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Mandy is directeur van Stichting Wij zijn M en opent als spreker de dialoogbijeenkomst. Daarna gaan we aan dialoogtafels in een veilige omgeving onder leiding van ervaren gespreksleiders in gesprek over ‘no blame’ en ‘change‘ aan de hand van stellingen als ‘hoe kan ik eraan bijdragen dat slachtoffers zich niet schuldig voelen’ en ‘wat is je beste ervaring -van jezelf of iemand anders- hoe iemand is aangesproken op grensoverschrijdend gedrag?’.

Een fragment uit M alvast ter kennismaking met Mandy: https://kro-ncrv.nl/manifestatie-no-blame-but-change

Klik hier voor de flyer.

Vrouwendialoog over verbinding

Dialoog over verbinding tussen mensen aan de hand van ervaringen van twee buurtbewoners uit Amsterdam Zuid. Hoe belangrijk is verbinding met anderen voor jou? Is verbinding belangrijk om je thuis te kunnen voelen in een buurt, je te kunnen ontwikkelen? Met wie of welke groep voel je je verbonden? En kan je ook niet verbonden (willen) zijn? Of alleen verbonden met een enkeling?

Deze dialoog op 14 maart om 15:30 uur vond plaats bij Casa Migrante in de Van Ostadestraat in Amsterdam en is voor vrouwen uit Amsterdam Zuid, jong en oud.

Klik hier voor de flyer. Klik hier voor de Spaanstalige flyer.

Veiligheidspact tegen discriminatie

In samenwerking met het Veiligheidspact tegen Discriminatie voeren Roemer van Oordt, Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands het project veiligheidspact in de buurt uit. Zij doen dit door het organiseren van interculturele dialogen over thema’s die te maken hebben met dit pact in moskeeën, synagogen, kerken, buurthuizen. De voorbereiding van de bijeenkomsten gebeurt altijd met de betrokken partijen in de buurt of wijk.

Het project Veiligheidspact loopt in 2019, 2020, 2021 en 2022.

De deelnemers gaan in gesprek over vragen als: Wat kunnen we doen tegen discriminatie?  Wat weten we van elkaars gebedshuizen?  Welke rol speelt discriminatie bij de politie? Hoe staat het met gelijke kansen op het werk, op school en bij overheidsinstanties? Hoe kunnen we voor elkaar opkomen?

Klik hier voor het verslag.

Klik hier voor het beeldverslag.

Dialogen koloniaal verleden in de Oost

Dialoogbijeenkomsten rondom het koloniaal verleden in de Oost.

Met lezing bij het Indië- Nederland monument door Huib Akihary, architectuurhistoricus en conservator Moluks Historisch Museum over de geschiedenis van het monument en de naamsverandering. Gevolgd door muziek met verschillende  Indonesische instrumenten o.l.v. onze dirigent Leni Landweer.

In de nabij gelegen Willem de Zwijgerkerk vertelt Edu Dumasy, Nederlands-Indië en Indonesië deskundige over het koloniale verleden in de Oost en over zijn familieachtergrond gerelateerd hieraan.

Aansluitend dialoogtafels waaraan we gesprekken voeren over ons koloniale verleden en de sporen hiervan in het heden.

Data: 5, 19 september en 31 oktober 2021 bij het Indië-Nederland monument en vervolg in de Willem de Zwijgerkerk. De vierde dialoog was op 29 mei.

Programma:

14.00 uur            Welkom en lezing Huib Akihary over het monument bij het Monument Indië-Nederland aan het Olympiaplein bij de Apollolaan

14.25 uur            Muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe, zanger en componist

14.35 uur            Wandeling met muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe naar Willem de Zwijgerkerk- Olympiaweg 14, Amsterdam

14.50 uur            Lezing Edu Dumasy over ons koloniale verleden in Nederlands-Indië in de Willem de Zwijgerkerk

Gevolgd door dialoogtafels (met pauze) in groepen van 6 tot 8 personen (op 1,5 meter afstand van elkaar)

16.45 uur            Einde

Buurtdialogen in Zoetermeer

In de wijk Oosterheem, met name in de zeven straten die samen de Eilandenbuurt worden genoemd, wordt door bewoners overlast van jongeren ervaren. De jongeren geven op hun beurt aan, dat ze geen plek hebben om te ‘chillen’. De gemeente Zoetermeer heeft aan Dialoog in Actie gevraagd in de Eilandenbuurt dialogen te organiseren waarin bewoners en jongeren hierover met elkaar in gesprek gaan. Naast de buurtdialogen organiseren gemeente Zoetermeer en Dialoog in Actie een drietal rondetafelgesprekken met professionals die in de Eilandenbuurt actief zijn.

De buurtdialogen en rondetafelgesprekken zullen in het eerste half jaar van 2022 plaats vinden.

Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café wordt iedere maand georganiseerd door een groep vrijwilligers. Voormalig Dialoog in Actie coördinator Joke Jongejan is lid van de kerngroep, die ruim zeven jaar actief is in stadsdeel Zuid.

Tot 2020 kwamen de groep bijeen in Huize Lydia. Nadat het buurthuis moest inkrimpen, heeft Dialoog in Actie zich ingezet deze groep te behouden voor Amsterdam Zuid. De groep komt nu samen in Vrijburg.

Het Socratisch Café Amsterdam is voortgekomen uit Dialoog in Actie. Sinds 2021 organiseert Joke Jongejan het Café als zelfstandige activiteit.

Goede gesprekken verbinden

Stadsdeel Amsterdam Zuid maakt het mogelijk dat Dialoog in Actie in 2022 de volgende dialogen organiseert:

  • Dialoog voor docenten over een veilig klimaat voor LHBTIQ+’ers op school (januari)
  • Rond internationale vrouwendag in dialoog over vrouw zijn in het bedrijfsleven (maart)
  • Een goed gesprek over geloof en verdraagzaamheid (april)
  • Een vervolg op onze eerdere dialogen over ons koloniaal verleden in de Oost (mei)
  • Een dialoog over angst en polarisatie in Moskee de Vrede (juni)
  • Tori neti en Keti koti: met verhalen en gesprekken stilstaan bij de pijn van slavernij (juli)
  • Tijdens Pride Amsterdam een dialoog over LHBTIQ+ en openlijk jezelf kunnen zijn (augustus)
  • Een verkennende dialoog over gedeeld koloniaal verleden in de Oost en de West (september)
  • Een goed gesprek over dementie (oktober)
  • Rond de Dag tegen geweld tegen vrouwen een vrouwendialoog over geweld (november)

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws over onze dialogen.

Wil je als organisator of gespreksleider bij een dialoog betrokken zijn, laat het ons meteen weten.

Goede gesprekken in Amsterdam-Zuid

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseert Dialoog in Actie in 2021 vier dialogen onder de noemer “Goede gesprekken in Amsterdam Zuid”.