Goede gesprekken in Amsterdam-Zuid

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseerde Dialoog in Actie in 2020 vier dialogen onder de noemer “Goede gesprekken in Amsterdam Zuid”.

  1. Dialoog rondom Vrouwendag begin maart in de Oranjekerk
  2. Dialoog in Moskee de Vrede over Zorgen voor elkaar in tijden van Corona
  3. Zoomdialoog rondom wonen in Amsterdam-Zuid
  4. Dialoogmaaltijd in het Amstelhuis

Dialogen koloniaal verleden in de Oost

Dialoogbijeenkomsten rondom het koloniaal verleden in de Oost.

Met lezing bij het Indië- Nederland monument door Huib Akihary, architectuurhistoricus en conservator Moluks Historisch Museum over de geschiedenis van het monument en de naamsverandering. Gevolgd door muziek met verschillende  Indonesische instrumenten o.l.v Dhroeh Nankoe, zanger en componist.

In de nabij gelegen Willem de Zwijgerkerk vertelt Edu Dumasy, Nederlands-Indië en Indonesië deskundige over het koloniale verleden in de Oost en over zijn familieachtergrond gerelateerd hieraan.

Aansluitend dialoogtafels waaraan we gesprekken voeren over ons koloniale verleden en de sporen hiervan in het heden.

Data: 5, 19 september en 31 oktober 2021  bij het Indië-Nederland monument en vervolg in de Willem de Zwijgerkerk.

Programma:

14.00 uur            Welkom en lezing Huib Akihary over het monument bij het Monument Indië-Nederland aan het Olympiaplein bij de Apollolaan

14.25 uur            Muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe, zanger en componist

14.35 uur            Wandeling met muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe naar Willem de Zwijgerkerk- Olympiaweg 14, Amsterdam

14.50 uur            Lezing Edu Dumasy over ons koloniale verleden in Nederlands-Indië in de Willem de Zwijgerkerk

Gevolgd door dialoogtafels (met pauze) in groepen van 6 tot 8 personen (op 1,5 meter afstand van elkaar)

16.45 uur            Einde

Buurtdialogen in Zoetermeer

In de wijk Oosterheem, met name in de zeven straten die samen de Eilandenbuurt worden genoemd, wordt door bewoners overlast van jongeren ervaren. De jongeren geven op hun beurt aan, dat ze geen plek hebben om te ‘chillen’. De gemeente Zoetermeer heeft aan Dialoog in Actie gevraagd in de Eilandenbuurt dialogen te organiseren waarin bewoners en jongeren hierover met elkaar in gesprek gaan. Naast de buurtdialogen organiseren gemeente Zoetermeer en Dialoog in Actie een drietal rondetafelgesprekken met professionals die in de Eilandenbuurt actief zijn.

De buurtdialogen en rondetafelgesprekken zullen in het najaar van 2021 plaats vinden.

Goede gesprekken in Amsterdam-Zuid

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseert Dialoog in Actie in 2021 vier dialogen onder de noemer “Goede gesprekken in Amsterdam Zuid”.

  • Dialoog over Vrouwenkracht
  • Dialogen 2, 3 en 4 zijn in ontwikkeling

Veiligheidspact tegen discriminatie

In samenwerking met het Veiligheidspact tegen Discriminatie voeren Roemer van Oordt, Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands het project veiligheidspact in de buurt uit. Zij doen dit door het organiseren van interculturele dialogen over thema’s die te maken hebben met dit pact in moskeeën, synagogen, kerken, buurthuizen. De voorbereiding van de bijeenkomsten gebeurt altijd met de betrokken partijen in de buurt of wijk.

Het project Veiligheidspact loopt in 2019, 2020 en 2021.

De deelnemers gaan in gesprek over vragen als: Wat kunnen we doen tegen discriminatie?  Wat weten we van elkaars gebedshuizen?  Welke rol speelt discriminatie bij de politie? Hoe staat het met gelijke kansen op het werk, op school en bij overheidsinstanties? Hoe kunnen we voor elkaar opkomen?

Keti Koti in Amsterdam-Zuid

Elk jaar organiseert Dialoog in Actie in de maand juni een verhalenavond  en een Keti Koti Dialoogtafel.

De verhalenavond vond in 2021 online plaats en had de Odo (spreekwoorden) als onderwerp. Rudy Uda, vanwege zijn kennis over de Odo ook wel “Odoloog” genoemd, vertelde over Odo gebruik en hun geheime karakter en deelde odo -achtige verhalen, liedjes en voorvallen in relatie tot het koloniale samenlevingsverband.

De Keti Koti Dialoogtafel is een herdenkingsritueel dat de pijn van de slavernij symboliseert. Mensen van allerlei afkomst zitten naast elkaar. Met rituelen en gesprekken, lachen en huilen ze over het gezamenlijke verleden. Deze rituelen zijn bijvoorbeeld: het inwrijven van elkaars armen, om de pijn van het brandmerken symbolisch te verzachten. En met het eten van bittere en zure kruiden gedenken de deelnemers het bittere verleden, om daarna met het eten van iets zoets te vieren dat ze bevrijd zijn. Tussen de rituelen door voeren de deelnemers aan tafels van 6 tot 8 personen gesprekken aan de hand van stellingen en vragen.

Net als in 2020 was in 2021 vanwege het Coronavirus alles anders. Online werd een Tori Neti (verhalenavond) georganiseerd op 19 juni en een week later, op 28 juni vond de Keti Koti dialoogtafel in de Oranjekerk plaats. Alles op 1,5 meter afstand waardoor maximaal 35 mensen konden deelnemen.

Dialoog Liefde Vieren in Vrijheid

Liefde vieren in vrijheid – mogen zijn wie je bent en met wie je wenst.

Over liefde voor jezelf en liefde voor een ander. Over liefde en verliefdheid die er mag zijn tussen twee mensen van welke geaardheid ook. We luisteren naar twee persoonlijke verhalen en  gaan met elkaar in gesprek over identiteit, eigenwaarde, anderen in hun waarde laten, over grenzen en grenzen aangeven. Maar vooral over liefde vieren in vrijheid.

Deze dialoog vond plaats op 4 augustus 2021 in de Oranjekerk in Amsterdam.

Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café wordt iedere maand georganiseerd door een groep vrijwilligers. Voormalig Dialoog in Actie coördinator Joke Jongejan is lid van de kerngroep, die ruim zeven jaar actief is in stadsdeel Zuid.

Tot 2020 kwamen de groep bijeen in Huize Lydia. Nadat het buurthuis moest inkrimpen, heeft Dialoog in Actie zich ingezet deze groep te behouden voor Amsterdam Zuid. De groep komt nu samen in Vrijburg.

Het Socratisch Café Amsterdam is voortgekomen uit Dialoog in Actie. Sinds 2021 organiseert Joke Jongejan het Café als zelfstandige activiteit.

Dialoog over Vrouwenkracht

Op 16 maart 2021 is via Zoom een online dialoog Vrouwenkracht – Vrouweninvloed georganiseerd. Door de Coronamaatregelen was het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen.

Bibian Mentel is grondlegster van de Mentelity Foundation, een stichting die kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan het sporten wil krijgen. Dankzij haar inspanningen werd snowboarden toegevoegd aan het programma van de Paralympische Spelen. Marion Koopmans (virologe) is voor ons naar China gereisd om uit te zoeken waar corona vandaan komt. Amsterdam heeft geen burgemeestersvrouw, maar een vrouw als burgemeester. Van de 37 partijen bij de verkiezingen worden er 11 geleid door een vrouw. De Tweede Kamer heeft een vrouw als voorzitter: Khadija Arib.

Tijdens het gesprek werd ingegaan op vragen als:

  • Hoe ervaar jij vrouwenkracht, vrouweninvloed.
  • Welke vrouw is jouw voorbeeld, uit je omgeving en in de samenleving? En waarom?
  • Waarvoor zou jij zelf invloed willen uitoefenen?
  • Wat heb je daarvoor nodig?

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseert Dialoog in Actie in 2021 vier dialogen.  Deze dialoog maakt deel uit van deze vier dialogen.

Zorgen voor Elkaar in Tijden van Corona

In Moskee de Vrede vonden dialooggesprekken plaats met als thema Zorgen voor elkaar in tijden van Corona. Wat betekent Corona voor de deelnemer als persoon en voor de samenleving.  Hoe kunnen we met elkaar in contact blijven en voor elkaar zorgen in deze tijd. Ivm Corona kon een beperkt aantal mensen deelnemen, er waren drie dialooggroepjes van 6-7 mensen. De deelnemers waren met name vertegenwoordigers van buurtorganisaties uitgenodigd: stadsdeel Hoofddorppleinbuurt, Olympia, Willem de Zwijgerkerk, Wijkraad Zuid-West.

De dialoog vond plaats op 26 oktober 2020 in Moskee de Vrede