In dialoog over ons slavernijverleden

Dialoog in Actie wil in dit speciale herdenkingsjaar extra aandacht besteden aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op heden. We willen gesprekken tot stand brengen en verbondenheid creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is. Dialoog in Actie wil Amsterdammers in Zuid uitnodigen om over de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden in gesprek te gaan. En daarbij steeds een link leggen tussen het verleden, het heden en een toekomst zonder slavernij.

Anansi dialoog

Op woensdag 14 juni van 19:30 tot 21:30 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) CC Amstel (Cullinanplein 1)

Dialoog in Actie start haar reeks van dialoogbijeenkomsten in het kader van Keti Koti en het herdenkingsjaar van 150 (160) jaar na de afschaffing van de slavernij met een Tori Neti (verhalenavond). Een verhalenverteller vertelt Anansi verhalen met verschillende thema’s.

Anansi-tori (Anansi verhalen) zijn orale mythologische vertellingen over een spin in de jungle wiens avonturen symbool kwamen te staan voor de ethiek en verlichting van de harde werkelijkheid van het slavernij bestaan.

Na de verhalen gaan de deelnemers aan vier tafels met elkaar in dialoog. Heb je eigen herinneringen aan dit verhaal? Wat doet dit verhaal met jou? Speelt het thema van dit verhaal in jouw leven een rol? Zoals altijd sluiten we de rondes kort gezamenlijk af en krijgt iedereen ook het belangrijkste van de andere dialoogtafels te horen.

Keti Koti dialoogtafel

Op zaterdag 24 juni van 17:30 tot 21:00 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelof Hartplein 2a). Inlopen vanaf 17:00 uur

We prikken 21 rood, gele, groene, blauwe en witte ballonnen door om met lawaai de pijn uit het verleden weg te jagen. Het doorprikken van de ballon staan symbool voor de 21 kanonslagen die zijn afgevuurd ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij.

Met deze Keti Koti dialoogtafel staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. We verrichten diverse symbolische handelingen om het verleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdenken én vieren de bevrijding. We eten en praten vrolijk en rustig waarbij er ruimte voor ieders persoonlijke inbreng.

In het draaiboek van de dialoogtafel kent onder meer:

  • Korte voordrachten om het verleden te gedenken en de vrijheid te vieren;
  • Insmeren van onze handen met olie ter herinnering aan de brandwonden van onze voorouders;
  • Een plengoffer met uitleg over hoe, wat, waarom en meer;
  • Bijzondere liederen en gedichten;
  • Kwasi Bita en iets zoet om de bittere smaak te verdrijven.

Aan de dialoogtafels zullen we het hebben over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de excuses van de minister-president op 19 december vorig jaar en op wat daarna (‘na de komma’) wel en niet gebeurd is.

Slavernijsporen aan de grachtengordel

Op dinsdag 27 juni voor studenten van het eerste jaar ROC (volgeboekt)

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope.

We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Ergens halverwege leggen we aan en gaan we aan boord in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is.

Onze Koloniale Erfenis

Op vrijdag 21 juli van 13:00 tot 16:45 uur in het Wereldmuseum (voorheen Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2)

In het Wereldmuseum is in 2022 een permanente tentoonstelling ingericht over het Koloniaal Verleden van Nederland: Onze Koloniale Erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen het kolonialisme doorstonden. De tentoonstelling laat meer zien dan het ‘bekende’.

Onder leiding van een museumdocent bezoeken deelnemers uit Amsterdam Zuid deze tentoonstelling. Daarna gaan we aan meerdere dialoogtafels in gesprek over de thema’s die in de tentoonstelling aan de orde komen en wat deze bij ons oproepen. Het zal gaan over veerkracht, creativiteit en verzet. En hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Slavernijsporen aan de grachtengordel

Op woensdag 20 september van  13:30 tot 16:30 uur. We stappen op en uit in Amsterdam Zuid

Deze boottocht laat ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn Amsterdam, zoals in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope.

We stappen op en uit in Amsterdam Zuid. Ergens halverwege leggen we aan en gaan we aan boord in groepjes in gesprek. Over ons slavernijverleden en hoe dat verleden letterlijk en figuurlijk in het heden zichtbaar is.

Angisa dialoog

Op vrijdag 15 september van 19:00 tot 22:00 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Kunstenaar Audrey Felter vertelt over de angisa en over de geheime boodschap die de drager ervan kan overbrengen. Zij ons mee in haar persoonlijke bewustwordingsproces en de invloed daarvan op haar kunst en op het maken ervan.

Aansluitend dialooggesprekken waarbij de deelnemers worden uitgenodigd hun eigen bewustwordingsproces over het slavernijverleden met elkaar te delen met als onderliggende vraag de doorwerking hiervan.

Stamboom en herkomst van Surinaamse familienamen

Op vrijdag 13 oktober van 12:45  tot 17:00 uur bij Stadsarchief Amsterdam (Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32)

We gaan naar de tentoonstelling Famiri Familie die een inkijkje geeft in de geschiedenis van Surinaamse families en krijgen een toelichting van Denie Kassan. Aansluitend vertellen Guillaumine Nelom en Maureen Nelom hun persoonlijk verhaal in de zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis.

We voeren dialooggesprekken over onze familiegeschiedenis en hoe dit ons heeft geïnspireerd familieverhalen met elkaar te delen. Je krijgt handvatten aangereikt om een begin te maken met het ontdekken van jouw familiegeschiedenis.

Meld je hier aan. Vermeld aan welke dialoog je mee wilt doen. Je ontvangt een bevestiging.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van nieuwe dialogen.

Goede gesprekken verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met het organiseren van dialogen wil Dialoog in Actie problemen, vooroordelen, angsten en verschillen bespreekbaar maken. Dialogen zijn een middel om problemen te benoemen en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal. Dat verdiept het contact en versterkt de verbinding. De dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt.

Verbinding in Amsterdam Zuid

Er zijn spanningen in sommige buurten. In Amsterdam Zuid met name tussen joden en moslims, tussen homo’s en moslims en rondom thema’s als discriminatie en racisme. Wat doet het met ons als mens en omgeving. Bij sommige jongeren is sprake van (rechtse of islamitische) radicalisering. Dialogen kunnen bruggen bouwen en helpen om de spanningen tussen bevolkingsgroepen te verminderen. Dialoog in Actie wil polarisatie een halt toeroepen en bijdragen aan het weerbaar maken van de Amsterdamse samenleving, te beginnen in Amsterdam Zuid.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in de eerste helft van 2023 negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s emancipatie, gedeelde geschiedenis, discriminatie en verbinding. Dialoog in Actie voert deze dialogen uit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Combiwel Jongerenwerk, Cordaan, Sooz Regenboogbijeenkomsten, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, Huizen van de Wijk De Pijp en Lydia, Alzheimer Trefpunt, Buurtgezinnen en Super Single Mom.

Drieluik over polarisatie

In een drietal dialogen willen we van gedachten wisselen over de polarisatie in de samenleving. We gaan op zoek naar wat we met elkaar delen, wat ons verbindt en hoe we samen verder komen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven verruimt onze horizon en versterkt onderling vertrouwen. Zo wil Dialoog in Actie ruimte maken voor nieuwe verbindingen.

Samen leven, wonen en werken in Zuid: dat gaat niet vanzelf

Na een inleiding van Hans Zuiver, voorzitter van Dialoog in Actie, voormalig directeur van Combiwel en bestuurslid van het LSA, gaan we in gesprek over polarisatie in de samenleving.  Hoe kunnen we samen door één deur ondanks grote verschillen en conflicterende meningen. Op zoek naar waar we elkaar wel kunnen vinden. Donderdag 9 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is

Op zoek naar vooruitgang ondanks onze verschillen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven, verruimt ieders horizon en versterkt onderling vertrouwen. In een samenleving vol polarisatie worden ook maatschappelijke problemen waarover we het (nagenoeg) eens, niet aangepakt. Hoe kunnen wij dat veranderen en anders doen? Een opbeurende dialoog over voorkomen van polarisatie. Woensdag 22 maart van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen

Hoe ziet een samenleving zonder polarisatie er uit? Vraagt dit een samenleving met actieve buurtbewoners? Kunnen we met buurtkracht tegenstellingen overwinnen? Kan buurtkracht zorgen voor nieuwe verbindingen waarin we op zoek kunnen gaan naar wat we met elkaar delen en hoe we samen verder komen? Wat kunnen en willen wij daaraan bijdragen? Mariska van der Werf (Combiwel Buurtwerk) deelt met ons haar ervaringen met de verbindingskracht in actieve buurten. Met daarna een opbeurende dialoog over de kracht van buurtkracht. Woensdag 17 mei van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

De zes andere dialogen in Amsterdam Zuid

Naast de drieluik over polarisatie organiseert Dialoog in Actie tot de zomer nog zes andere dialogen.

Heb Lef Heb Lief

In de week na Valentijn organiseren we een dialoog over liefde. Niet alle liefde wordt als vanzelfsprekend gezien. Soms is er moed voor nodig om je hart te volgen. Liefde tussen mensen met ander geloof, achtergrond, cultuur, geaardheid gaat niet altijd gemakkelijk. Een gesprek over liefde en je hart volgen. Met een persoonlijk verhaal als inleiding. Woensdag 22 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a). Download hier de flyer.

Vrouwenkracht – samen sterk

Rond Internationale Vrouwendag organiseert Dialoog in Actie in samenwerking met de organisaties Single Super Mom en Buurtgezinnen een dialoog in Huis van de Wijk Lydia. Het onderwerp is Vrouwenkracht – Samen Sterk. Een dialoog over hoe we als vrouwen elkaar kunnen helpen door krachten te bundelen en er te zijn voor elkaar. Met inspirerende persoonlijke verhalen als inleiding. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van vragen en stellingen aan tafels met elk een gespreksleider. Van 10:45 tot 13:15 uur inclusief een kleine lunch. Donderdag 9 maart van 10:45 tot 13:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a)

Geen vrijheid zonder strijd

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar is strijd voor geleverd: vrijheid na oorlog, vrijheid van mening en vrijheid van zijn. Met inleiding door Betty Mock, in de oorlog als baby ondergedoken bij Surinaams verzetsstrijder Albert Wittenberg en zijn vrouw Janna. Vervolgens gaan we in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent. Ben jij vrij? Heb jij daarvoor moeten opstaan? Heeft iemand dat voor jou gedaan? Welke moed is daarvoor nodig geweest? Woensdag 3 mei van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Elkaar vinden

Een Goed Gesprek voor vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Begrijpen en begrepen worden. Hoe ziet eenzaamheid eruit? Niet alleen maar je toch eenzaam voelen. Elkaar weten te vinden en elkaar vinden. Vrijdag 19 mei van 13:15 tot 15:15 uur in De Buurman (in het Amstelhuis) Amsteldijk 35, zij-ingang aan de Ceintuurbaan.

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?

Na een persoonlijk verhaal gaan we in gesprek over omgaan met je naaste met dementie. Wat doe je als hij/zij weer hetzelfde verhaal vertelt? Lukt het je ook te kijken naar wat je naaste nog wel kan. Waar ligt jouw grens? Hoe is het als vanuit je cultuur wordt verwacht dat je voor je naaste blijft zorgen, terwijl het steeds moelijker wordt? Deze en andere vragen worden besproken. Salih Gürbüz komt vertellen over de dementie van zijn inmiddels overleden moeder. Deze dialoog organiseren we in samenwerking met het Alzheimer Trefpunt. Woensdag 21 juni van 19:30 tot 21:30 uur in Buurthuis De Berlage, Lekstraat 13a (Rivierenbuurt).

Slavernij in de Oost

Dialoog rondom de slavernij in de Oost. Ons koloniale verleden in de Oost is een onderbelicht onderdeel van onze Vaderlandse geschiedenis. Woensdag 9 augustus van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Meld je hier aan. Vermeld aan welke dialoog je mee wilt doen. Je ontvangt een bevestiging.

Schrijf je hier aan voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data.

Wandeldialogen

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen. Een getrainde gespreksbegeleider begeleidt het proces. Tijdens een wandeldialoog loop je ongeveer 4,5 km door een groene omgeving. Deelname is gratis. Wandel je mee?

Zaterdagochtend 14 oktober ♣ Wandeldialoog In actie voor de Toekomst

Zaterdag 14 oktober van 10:00 tot 12:30 uur in het Amsterdamse Bos

Hoe ziet de wereld er straks uit voor toekomstige generaties? Wat zouden ze willen? Wat zou jij ze toewensen? Wat kan je doen? Wat kunnen wij nu doen om een goede toekomst na te laten voor volgende generaties? Wat is belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Wat doe je al? Wat past bij jou?

Vraag jij je ook wel eens af ‘wat kan ik doen?’ Of ‘doe ik wel genoeg?’. Je kan van anderen leren hoe zij daarmee bezig zijn, en elkaar motiveren. In deze wandeldialoog gaan we onszelf en elkaar bevragen, inspireren en kennis delen om in actie te komen voor de toekomst.

Deze speciale Wandeldialoog In actie voor de toekomst is geïnspireerd door het Lab Toekomstige Generaties  en de Week voor Toekomstige Generaties. Bekwaam jij je ook in Toekomstdenken en geef je de Toekomstige Generaties een plek in je Hart én bij de keuzes die je maakt?

Wandel met ons mee en laat je inspireren!

Deelname is gratis, inclusief koffie, thee en wat lekkers.
Aanmelden: info@dialooginactie.nl

Wandelend met elkaar in gesprek over Geluk & Gezondheid & Veerkracht & Zingeving

In het kader van ‘Goede gesprekken verbinden’ wandelen we tot aan de zomer en in het laatste maanden van het jaar iedere tweede zaterdag van de maand in het Amsterdamse Bos. Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om 9u45. Wandel je mee? Download hier de flyer.

Zaterdagochtend 11 november ♣ Wandeldialoog

Wandel je mee?

Zaterdagochtend 9 december ♣ Wandeldialoog

Wandel je mee?

Eerdere wandeldialogen

Zaterdagochtend 9 september ♣ Workshop Wandeldialogen begeleiden

Wil jij als vrijwillige wandeldialoog begeleider bij Dialoog in Actie aan de slag? En heb je al ervaring met het begeleiden van andere (waarderende) dialogen? Doe dan gratis mee aan deze verdiepende workshop: er is in ons team plek voor een paar extra begeleiders. Zaterdag 9 september 10:00-13:00 uur in het Amsterdamse Bos

Zaterdagochtend 11 februari ♣ Wandeldialoog Elkaar zien

Momenten van verbondenheid, elkaar zien en/of aandacht voor elkaar: wanneer heb je dat ervaren? Door wie zou je graag gezien, gehoord en gewaardeerd willen worden en wat is hiervoor nodig?

Zaterdagochtend 8 april ♣ Wandeldialoog Grenzen

Waar denk jij aan bij grenzen? Zie je ze als een beperking, als een veiligheid, een uitdaging? Weet je waar jouw grenzen liggen en die van anderen? Grenzen kan je bewaken, aangeven, respecteren of verleggen.

Zaterdagochtend 13 mei ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat is voor jou belangrijk en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Wanneer heb je ervaren ergens helemaal bij te horen? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand?

Zaterdagochtend 10 juni ♣ Wandeldialoog Lekker in je vel

Lekker in je vel zitten is heel persoonlijk. De een voelt zich goed in een mooie jas, en de ander wil lekker afzien met sporten. Hoe voel jij je als je lekker in je vel zit? Zijn er manieren waarop je zelf kan zorgen om beter in je vel te zitten? Deze zaterdagochtend 10 juni wijken we voor één keer uit naar het Amstelpark en biedt Dialoog in Actie de dialoogwandelaars een picknick-lunch aan op het gras bij de vijver.

Programma

09:45 uur: verzamelen bij de startlocatie
10:00 uur: welkom en introductie op het thema
10:15 uur: met elkaar in gesprek
11:45 uur: inzichten met elkaar delen en afronden
12:00 uur: napraten met koffie en thee

Startpunt

Start gebruikelijk bij de hoofdingang van het Amsterdamse Bos, exacte locatie wisselend en volgt na aanmelding via e-mail. De wandelroute is ongeveer 4,5 km over verharde paden. Deelname is gratis. Iedereen is welkom.

Wandeldialogen op aanvraag

Werk je bij een gemeente, stadsdeel of in zorg&welzijn?  Heb je een eigen locatie, doelgroep en thema dat je met een Wandeldialoog wil laten begeleiden? Neem dan contact op met Christine de Pee (coördinator Dialoog in Actie) of Ariëlle Brouwer (projecttrekker Wandeldialogen). 

Wandeldialogen zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden. De Wandeldialoog is opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog.

Ariëlle Brouwer is trekker van dialoogvorm bij Dialoog in Actie. Zij begeleidde eerder dialoogtafels voor DiA, Utrecht in Dialoog en Zorg Verandert. Haar Qi Gong lessen en coaching sessies geeft ze ook vaak buiten en in contact met de natuur. Dialogen nu ook!

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data.

Vrouwendialoog over verbinding

Dialoog over verbinding tussen mensen aan de hand van ervaringen van twee buurtbewoners uit Amsterdam Zuid. Hoe belangrijk is verbinding met anderen voor jou? Is verbinding belangrijk om je thuis te kunnen voelen in een buurt, je te kunnen ontwikkelen? Met wie of welke groep voel je je verbonden? En kan je ook niet verbonden (willen) zijn? Of alleen verbonden met een enkeling?

Deze dialoog op 14 maart om 15:30 uur vond plaats bij Casa Migrante in de Van Ostadestraat in Amsterdam en is voor vrouwen uit Amsterdam Zuid, jong en oud.

Klik hier voor de flyer. Klik hier voor de Spaanstalige flyer.

Dialoog over V/M solidariteit

Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart van 15:30 tot 17:30 uur in de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3 in Amsterdam.

Het thema van dit jaar is V/M solidariteit. We nodigen vrouwen en mannen uit om samen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Onder het motto ‘No blame but change’ initieerde Mandy Sleijpen onlangs de manifestatie op het Museumplein om aandacht te vragen tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Mandy is directeur van Stichting Wij zijn M en opent als spreker de dialoogbijeenkomst. Daarna gaan we aan dialoogtafels in een veilige omgeving onder leiding van ervaren gespreksleiders in gesprek over ‘no blame’ en ‘change‘ aan de hand van stellingen als ‘hoe kan ik eraan bijdragen dat slachtoffers zich niet schuldig voelen’ en ‘wat is je beste ervaring -van jezelf of iemand anders- hoe iemand is aangesproken op grensoverschrijdend gedrag?’.

Een fragment uit M alvast ter kennismaking met Mandy: https://kro-ncrv.nl/manifestatie-no-blame-but-change

Klik hier voor de flyer.

Keti Koti in Amsterdam Zuid

Vier met Dialoog in Actie de bevrijding van de slavernij

6 juni – feestelijke opening Keti Koti maand

12 juni – online dialoog Slavernijverleden in het heden

15 juni – historische boot-dialoog-tocht

21 juni – Tori Neti

28 juni – Keti Koti dialoogtafel

Feestelijke opening Keti Koti maand

Op tweede Pinksterdag om 15:00 uur openen we in Amsterdam Zuid de Keti Koti maand.

We blikken met een gevarieerd programma vooruit op alles wat er in de maand juni in Amsterdam Zuid bij Dialoog in Actie te doen is: # Een plengoffer: dit ritueel betrekt en bedankt de scheppende God, moeder Aarde, voorouders en alle spirituele wezens # Lezing en workshop over de Anisa (Surinaams hoofddeksel met geheime betekenis) # Een kinderkoto-show met uitleg over Surinaamse klederdracht van toen # Een dansoptreden van Bolivia Minka # Een muziekoptreden van de Surinaamse band Plotseling # Een spoken word opvoering door jongeren o.l.v. Ruud Watson # Een spoken word workshop voor jongeren # Een dialoog over de doorwerking van ons slavernijverleden in de huidige positie van de nazaten van de tot slaaf gemaakten.

Heb je altijd al op 1 juli met een mooie anisa (surinaams gebonden hoofddoek) willen lopen? Dan is dit jou kans! Sanisa zal speciaal voor onze feestelijke opening voor 25 mensen gratis een hoofddoek volgens oude traditiie binden. Neem je ongevouwen hoofddoek op maandag 6 juni mee en je kunt hem op 28 juni weer ophalen bij de Oranjekerk.

Pinkstermaandag 6 juni van 15:00 tot 20:00 uur 
In de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3, Amsterdam

Beeldverslag

Onze Keti Koti activiteiten zijn mede-mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuid van Amsterdam

Beeldverslag feestelijke start Keti Koti

Dialogen koloniaal verleden in de Oost

Dialoogbijeenkomsten rondom het koloniaal verleden in de Oost.

Met lezing bij het Indië- Nederland monument door Huib Akihary, architectuurhistoricus en conservator Moluks Historisch Museum over de geschiedenis van het monument en de naamsverandering. Gevolgd door muziek met verschillende  Indonesische instrumenten o.l.v. onze dirigent Leni Landweer.

In de nabij gelegen Willem de Zwijgerkerk vertelt Edu Dumasy, Nederlands-Indië en Indonesië deskundige over het koloniale verleden in de Oost en over zijn familieachtergrond gerelateerd hieraan.

Aansluitend dialoogtafels waaraan we gesprekken voeren over ons koloniale verleden en de sporen hiervan in het heden.

Data: 5, 19 september en 31 oktober 2021 bij het Indië-Nederland monument en vervolg in de Willem de Zwijgerkerk. De vierde dialoog was op 29 mei.

Programma:

14.00 uur            Welkom en lezing Huib Akihary over het monument bij het Monument Indië-Nederland aan het Olympiaplein bij de Apollolaan

14.25 uur            Muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe, zanger en componist

14.35 uur            Wandeling met muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe naar Willem de Zwijgerkerk- Olympiaweg 14, Amsterdam

14.50 uur            Lezing Edu Dumasy over ons koloniale verleden in Nederlands-Indië in de Willem de Zwijgerkerk

Gevolgd door dialoogtafels (met pauze) in groepen van 6 tot 8 personen (op 1,5 meter afstand van elkaar)

16.45 uur            Einde

Wandeldialogen

Wandeldialogen zijn opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog. Ze zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden.

We wandelen in het Amsterdamse Bos. Nieuwe startlocaties en groene routes kunnen worden uitgestippeld. Een wandeldialoog duurt 2 uur en we wandelen ongeveer 5 kilometer.

Ariëlle Brouwer is trekker van dialoogvorm bij DiA. Zij begeleidde eerder dialoogtafels voor DiA, Utrecht in Dialoog en Zorg Verandert. Haar Qi Gong lessen en coaching sessies geeft ze ook vaak buiten en in contact met de natuur. Dialogen nu ook!

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Wandeldialogen in 2023

Wil je meedoen met een volgende wandeldialoog? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data. De wandeldialogen zijn op de tweede zaterdagochtend in de maand van 10-12 uur in het Amsterdamse Bos. Of kijk op Wandeldialogen 2023.

Veiligheidspact tegen discriminatie

In samenwerking met het Veiligheidspact tegen Discriminatie voeren Roemer van Oordt, Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands het project veiligheidspact in de buurt uit. Zij doen dit door het organiseren van interculturele dialogen over thema’s die te maken hebben met dit pact in moskeeën, synagogen, kerken, buurthuizen. De voorbereiding van de bijeenkomsten gebeurt altijd met de betrokken partijen in de buurt of wijk.

Het project Veiligheidspact loopt in 2019, 2020, 2021 en 2022.

De deelnemers gaan in gesprek over vragen als: Wat kunnen we doen tegen discriminatie?  Wat weten we van elkaars gebedshuizen?  Welke rol speelt discriminatie bij de politie? Hoe staat het met gelijke kansen op het werk, op school en bij overheidsinstanties? Hoe kunnen we voor elkaar opkomen?

Klik hier voor het verslag.

Klik hier voor het beeldverslag.