2021 - Veiligheidspact tegen discriminatie

In samenwerking met het Veiligheidspact tegen Discriminatie voeren Roemer van Oordt, Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands het project veiligheidspact in de buurt uit. Zij doen dit door het organiseren van interculturele dialogen over thema’s die te maken hebben met dit pact in moskeeën, synagogen, kerken, buurthuizen. De voorbereiding van de bijeenkomsten gebeurt altijd met de betrokken partijen in de buurt of wijk.

Het project Veiligheidspact loopt in 2019, 2020 en 2021.

De deelnemers gaan in gesprek over vragen als: Wat kunnen we doen tegen discriminatie?  Wat weten we van elkaars gebedshuizen?  Welke rol speelt discriminatie bij de politie? Hoe staat het met gelijke kansen op het werk, op school en bij overheidsinstanties? Hoe kunnen we voor elkaar opkomen?

Op de bijeenkomsten volgden het uitwisselen van namen en adressen. De ene keer om vaker gezamenlijk activiteiten te gaan organiseren. De andere keer als start van een het sluiten van een Veiligheidspact in de Buurt.

Op de bijeenkomsten volgden het uitwisselen van namen en adressen. De ene keer om vaker gezamenlijk activiteiten te gaan organiseren. De andere keer als start van een het sluiten van een Veiligheidspact in de Buurt.

Marijn van Ballegooijen

Secretaris Dialoog in Actie

Luisteren is zilver, je oordeel uitstellen is goud