2023 - ToekomstLab 2024

Dialoog in Actie kan niet zonder jou … Coördinator Christine de Pee stopt op 1 december. Het bestuur wil in de eerste maanden van 2024 haar taken overdragen … Dus alle kans om Dialoog in Actie een frisse doorstart te geven … Doe op dinsdagavond 7 november mee aan het ToekomstLab! En ga in 2024 dialogen organiseren als Dialoog in Actie!

Programma

Dinsdag 7 november in het Mathilde Paviljoen (Amsteldijk 198)

17u30 : Binnenlopen

18u00 : Soep, salade en lekkere broodjes

18u45 : We bedanken coördinator Christine de Pee

19u00 : Toelichting op het programma door avondbegeleider Paul Basset
Aanleiding en doel van het ToekomstLab door DiA-voorzitter Hans Zuiver

19u20 : Worldcafé
We gaan vier vraagstukken bespreken: meerwaarde, methodiek, onderwerpen en organisatie. We doen dit in vier ronden van 20 minuten. De deelnemers rouleren.

Meerwaarde
Dialoog in Actie wil met de dialogen maatschappelijk van meerwaarde zijn. Welke meerwaarde ambiëren we? Is ervaringen delen goed of vinden we dat dialogen ook tot vervolgacties moeten leiden?

Methodiek
Dialoog in Actie wil dat haar dialogen een opzet hebben die iedereen als natuurlijk ervaart.
Aan welke dialoogvormen/methodieken denken we? Welke dialoogvorm heeft onze voorkeur?

Onderwerpen
Dialoog in Actie wil dialogen over actuele onderwerpen organiseren. Welke onderwerpen zullen dat in 2024 zijn? Wat zijn onderwerpen waar deelnemers op af zullen komen?

Organisatie
De coördinator stopt. Het bestuur draagt haar taken graag over. Wie wil in 2024 dialogen organiseren? Wie wil de website actualiseren? Wie vindt het leuk om de nieuwsbrieven te verzorgen? Wie maakt Dialoog in Actie actief op sociale media? Wie wil bestuurslid worden?

20u45 : Plenair bespreken van de uitkomsten per vraagstuk

21u15 : Afspraken maken over een vervolg

21u30 : Naborrelen

Doe in 2024 actief mee met Dialoog in Actie? Als bestuurslid, als organisator van een dialoog, als gespreksleider, als redacteur van de nieuwsbrief of website. Dialoog in Actie heeft jou keihard nodig!

Download hier de impressie van de uitkomsten van het ToekomstLab 2024

Hans Zuiver

voorzitter Dialoog in Actie

Dialoog staat voor verbinding en overbrugt tegenstellingen