2023/24 - Goede gesprekken verbinden

Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met het organiseren van dialogen wil Dialoog in Actie problemen, vooroordelen, angsten en verschillen bespreekbaar maken. Dialogen zijn een middel om problemen te benoemen en sociale spanningen te verminderen. Mensen krijgen begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging, omdat ze zich inleven en verplaatsen in elkaars situatie, in elkaars verhaal. Dat verdiept het contact en versterkt de verbinding. De dialogen bieden aan diverse organisaties een kans om te laten zien hoe zij werken aan verbinding in de buurt.

Verbinding in Amsterdam Zuid

Er zijn spanningen in sommige buurten. In Amsterdam Zuid met name tussen joden en moslims, tussen homo’s en moslims en rondom thema’s als discriminatie en racisme. Wat doet het met ons als mens en omgeving. Bij sommige jongeren is sprake van (rechtse of islamitische) radicalisering. Dialogen kunnen bruggen bouwen en helpen om de spanningen tussen bevolkingsgroepen te verminderen. Dialoog in Actie wil polarisatie een halt toeroepen en bijdragen aan het weerbaar maken van de Amsterdamse samenleving, te beginnen in Amsterdam Zuid.

Dialogen in Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie organiseert met subsidie van Stadsdeel Zuid in de eerste helft van 2023 negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s emancipatie, gedeelde geschiedenis, discriminatie en verbinding. Dialoog in Actie voert deze dialogen uit in samenwerking met Combiwel Buurtwerk, Combiwel Jongerenwerk, Cordaan, Sooz Regenboogbijeenkomsten, de groepen van de Buurman/Amstelhuis, Huizen van de Wijk De Pijp en Lydia, Alzheimer Trefpunt, Buurtgezinnen en Super Single Mom.

Drieluik over polarisatie

In een drietal dialogen willen we van gedachten wisselen over de polarisatie in de samenleving. We gaan op zoek naar wat we met elkaar delen, wat ons verbindt en hoe we samen verder komen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven verruimt onze horizon en versterkt onderling vertrouwen. Zo wil Dialoog in Actie ruimte maken voor nieuwe verbindingen.

Samen leven, wonen en werken in Zuid: dat gaat niet vanzelf

Na een inleiding van Hans Zuiver, voorzitter van Dialoog in Actie, voormalig directeur van Combiwel en bestuurslid van het LSA, gaan we in gesprek over polarisatie in de samenleving.  Hoe kunnen we samen door één deur ondanks grote verschillen en conflicterende meningen. Op zoek naar waar we elkaar wel kunnen vinden. Donderdag 9 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is

Op zoek naar vooruitgang ondanks onze verschillen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven, verruimt ieders horizon en versterkt onderling vertrouwen. In een samenleving vol polarisatie worden ook maatschappelijke problemen waarover we het (nagenoeg) eens, niet aangepakt. Hoe kunnen wij dat veranderen en anders doen? Een opbeurende dialoog over voorkomen van polarisatie. Woensdag 22 maart van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen

Hoe ziet een samenleving zonder polarisatie er uit? Vraagt dit een samenleving met actieve buurtbewoners? Kunnen we met buurtkracht tegenstellingen overwinnen? Kan buurtkracht zorgen voor nieuwe verbindingen waarin we op zoek kunnen gaan naar wat we met elkaar delen en hoe we samen verder komen? Wat kunnen en willen wij daaraan bijdragen? Mariska van der Werf (Combiwel Buurtwerk) deelt met ons haar ervaringen met de verbindingskracht in actieve buurten. Met daarna een opbeurende dialoog over de kracht van buurtkracht. Woensdag 17 mei van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66). Download hier de flyer.

De zes andere dialogen in Amsterdam Zuid

Naast de drieluik over polarisatie organiseert Dialoog in Actie tot de zomer nog zes andere dialogen.

Heb Lef Heb Lief

In de week na Valentijn organiseren we een dialoog over liefde. Niet alle liefde wordt als vanzelfsprekend gezien. Soms is er moed voor nodig om je hart te volgen. Liefde tussen mensen met ander geloof, achtergrond, cultuur, geaardheid gaat niet altijd gemakkelijk. Een gesprek over liefde en je hart volgen. Met een persoonlijk verhaal als inleiding. Woensdag 22 februari van 19:30 tot 21:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a). Download hier de flyer.

Vrouwenkracht – samen sterk

Rond Internationale Vrouwendag organiseert Dialoog in Actie in samenwerking met de organisaties Single Super Mom en Buurtgezinnen een dialoog in Huis van de Wijk Lydia. Het onderwerp is Vrouwenkracht – Samen Sterk. Een dialoog over hoe we als vrouwen elkaar kunnen helpen door krachten te bundelen en er te zijn voor elkaar. Met inspirerende persoonlijke verhalen als inleiding. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van vragen en stellingen aan tafels met elk een gespreksleider. Van 10:45 tot 13:15 uur inclusief een kleine lunch. Donderdag 9 maart van 10:45 tot 13:30 uur in Huis van de Wijk Lydia (Roelofhartplein 2a)

Geen vrijheid zonder strijd

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar is strijd voor geleverd: vrijheid na oorlog, vrijheid van mening en vrijheid van zijn. Met inleiding door Betty Mock, in de oorlog als baby ondergedoken bij Surinaams verzetsstrijder Albert Wittenberg en zijn vrouw Janna. Vervolgens gaan we in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent. Ben jij vrij? Heb jij daarvoor moeten opstaan? Heeft iemand dat voor jou gedaan? Welke moed is daarvoor nodig geweest? Woensdag 3 mei van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3)

Elkaar vinden

Een Goed Gesprek voor vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Begrijpen en begrepen worden. Hoe ziet eenzaamheid eruit? Niet alleen maar je toch eenzaam voelen. Elkaar weten te vinden en elkaar vinden. Vrijdag 19 mei van 13:15 tot 15:15 uur in De Buurman (in het Amstelhuis) Amsteldijk 35, zij-ingang aan de Ceintuurbaan.

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?

Na een persoonlijk verhaal gaan we in gesprek over omgaan met je naaste met dementie. Wat doe je als hij/zij weer hetzelfde verhaal vertelt? Lukt het je ook te kijken naar wat je naaste nog wel kan. Waar ligt jouw grens? Hoe is het als vanuit je cultuur wordt verwacht dat je voor je naaste blijft zorgen, terwijl het steeds moelijker wordt? Deze en andere vragen worden besproken. Salih Gürbüz komt vertellen over de dementie van zijn inmiddels overleden moeder. Deze dialoog organiseren we in samenwerking met het Alzheimer Trefpunt. Woensdag 21 juni van 19:30 tot 21:30 uur in Buurthuis De Berlage, Lekstraat 13a (Rivierenbuurt).

Verkiezingsuitslag en nu?

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen maakt verdeeldheid zichtbaar. De één is uiterst tevreden en voor een ander is de uitslag juist een schok. Wat maakt dat de verkiezingsuitslag voor jou een zegen is of juist een zorg? Wat betekent de verkiezingsuitslag voor Amsterdam?
Hierover gaan we graag met jou en met elkaar in gesprek aan één van onze dialoogtafels.
Tim Wagemakers van Het Parool zal de inleiding verzorgen. Hij interviewde burgemeester Femke Halsema over de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor de sfeer in de stad. Woensdag 17 januari van 19:30 tot 21:30 uur in de Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1-3) Binnenlopen vanaf tien over zeven. Download hier de flyer.

Herdenken en Jij

We beginnen met een inleiding van Benjamin Caton, initiator van de dekoloniale Indonesië Nederland herdenking op 16 augustus. Daarna gaan we in gesprek over zijn verhaal en over de betekenis van herdenken voor jou. Wie herdenk jij en wanneer en hoe doe je dat? Begin 2024.

Meld je hier aan. Vermeld aan welke dialoog je mee wilt doen. Je ontvangt een bevestiging.

Schrijf je hier aan voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data.

Hans Zuiver

voorzitter Dialoog in Actie

Door dialoog meer ontmoetingen, meer kennismaken, meer begrip, meer toenadering