Vacatures voor het bestuur

Dialoog in Actie is voor haar bestuur op zoek naar een secretaris en een penningmeester

Het bestuur van Dialoog in Actie bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor Dialoog in Actie. Zij hebben netwerken binnen Amsterdam die voor Dialoog in Actie belangrijk zijn. Zij staan open voor contacten van buiten. Zij dragen zorg voor een productieve en veilige werkomgeving. Zij zorgen gezamenlijk voor (financiële) continuïteit van Dialoog in Actie. De bestuursleden spraken onderling af wie het eerste aanspreekpunt voor de algemeen coördinator is. Bestuursleden kunnen (los van het bestuurswerk) ook de rol van coördinator communicatie, dialoogcoördinator en/of gespreksleider vervullen.

Werkzaamheden secretaris
• Samen met de andere bestuursleden Dialoog in Actie besturen;
• Bestuur bijeenroepen, agenda en notulen maken;
• Gemaakte afspraken bewaken;
• Vertrouwenspersoon zijn voor coördinator en andere (onbetaalde) medewerkers.

Werkzaamheden penningmeester
• Samen met de andere bestuursleden Dialoog in Actie besturen;
• Opstellen en bewaken van het financieel beleid;
• Samen met de algemeen coördinator opstellen van de jaarbegroting;
• Opstellen van het financieel jaarverslag;
• Aansturen van, samenwerken met de administrateur.

Is het bestuur van Dialoog in Actie iets voor jou? Bel voor meer informatie met Paul Basset: 06 21 502 416