2022 - Wandeldialogen

Wandeldialogen zijn opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog. Ze zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden.

We wandelen in het Amsterdamse Bos. Nieuwe startlocaties en groene routes kunnen worden uitgestippeld. Een wandeldialoog duurt 2 uur en we wandelen ongeveer 5 kilometer.

Ariëlle Brouwer is trekker van dialoogvorm bij DiA. Zij begeleidde eerder dialoogtafels voor DiA, Utrecht in Dialoog en Zorg Verandert. Haar Qi Gong lessen en coaching sessies geeft ze ook vaak buiten en in contact met de natuur. Dialogen nu ook!

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Wandeldialogen in 2023

Wil je meedoen met een volgende wandeldialoog? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data. De wandeldialogen zijn op de tweede zaterdagochtend in de maand van 10-12 uur in het Amsterdamse Bos. Of kijk op Wandeldialogen 2023.

Waarderend wandelen
Na een korte introductie over het thema en hoe je een ‘waarderende dialoog’ voert gingen de deelnemers de eerste gespreksronde in. In tweetallen vertelden ze elkaar over wat ’thuis’ voor hen persoonlijk is. In de volgende ronde, met een andere gesprekspartner, deelden ze hun droombeeld van een ideaal thuis. En de derde ronde, in weer andere duo’s, onderzochten ze hoe ze hun eigen droom een beetje waar kunnen maken.
 
“Allebei de ruimte krijgen om te praten, te kunnen reflecteren, de tijd nemen om te luisteren. Wat een verademing is dat!”

Ariëlle Brouwer

wandeldialoogcoördinator

De wandeldialoog is de meest natuurlijke vorm om een verdiepend gesprek te voeren. In beweging, in de natuur, met aandacht voor je innerlijke verhaal en dat van anderen – een verrijking!