2023 - Wandeldialogen

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen. Een getrainde gespreksbegeleider begeleidt het proces. Tijdens een wandeldialoog loop je ongeveer 4,5 km door een groene omgeving. Deelname is gratis. Wandel je mee?

Zaterdagochtend 14 oktober ♣ Wandeldialoog In actie voor de Toekomst

Zaterdag 14 oktober van 10:00 tot 12:30 uur in het Amsterdamse Bos

Hoe ziet de wereld er straks uit voor toekomstige generaties? Wat zouden ze willen? Wat zou jij ze toewensen? Wat kan je doen? Wat kunnen wij nu doen om een goede toekomst na te laten voor volgende generaties? Wat is belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Wat doe je al? Wat past bij jou?

Vraag jij je ook wel eens af ‘wat kan ik doen?’ Of ‘doe ik wel genoeg?’. Je kan van anderen leren hoe zij daarmee bezig zijn, en elkaar motiveren. In deze wandeldialoog gaan we onszelf en elkaar bevragen, inspireren en kennis delen om in actie te komen voor de toekomst.

Deze speciale Wandeldialoog In actie voor de toekomst is geïnspireerd door het Lab Toekomstige Generaties  en de Week voor Toekomstige Generaties. Bekwaam jij je ook in Toekomstdenken en geef je de Toekomstige Generaties een plek in je Hart én bij de keuzes die je maakt?

Wandel met ons mee en laat je inspireren!

Deelname is gratis, inclusief koffie, thee en wat lekkers.
Aanmelden: info@dialooginactie.nl

Wandelend met elkaar in gesprek over Geluk & Gezondheid & Veerkracht & Zingeving

In het kader van ‘Goede gesprekken verbinden’ wandelen we tot aan de zomer en in het laatste maanden van het jaar iedere tweede zaterdag van de maand in het Amsterdamse Bos. Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om 9u45. Wandel je mee? Download hier de flyer.

Zaterdagochtend 11 november ♣ Wandeldialoog Troost vinden

Wat kan jou troosten? Welke troost kan je een ander bieden? Troost komt in vele vormen en is voor iedereen anders. Wat is het voor jou? Ga wandelend in gesprek over je ervaringen, inspireer elkaar, en drink met ons tot slot een ‘bakkie troost’. Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om 9u45. Wandel je mee?

Zaterdagochtend 9 december ♣ Wandeldialoog Verbonden zijn

Verbonden met wat? Met wie? Wanneer voel jij je echt verbonden? Sommige verbindingen zijn er vanzelf. En voor andere kan het nodig zijn om er iets voor te doen. Kom je met ons wandelen, luisteren, en je verbinden met …? Van 10:00 tot 12:30 uur. Verzamelen om 9u45. Wandel je mee?

Eerdere wandeldialogen

Zaterdagochtend 9 september ♣ Workshop Wandeldialogen begeleiden

Wil jij als vrijwillige wandeldialoog begeleider bij Dialoog in Actie aan de slag? En heb je al ervaring met het begeleiden van andere (waarderende) dialogen? Doe dan gratis mee aan deze verdiepende workshop: er is in ons team plek voor een paar extra begeleiders. Zaterdag 9 september 10:00-13:00 uur in het Amsterdamse Bos

Zaterdagochtend 11 februari ♣ Wandeldialoog Elkaar zien

Momenten van verbondenheid, elkaar zien en/of aandacht voor elkaar: wanneer heb je dat ervaren? Door wie zou je graag gezien, gehoord en gewaardeerd willen worden en wat is hiervoor nodig?

Zaterdagochtend 8 april ♣ Wandeldialoog Grenzen

Waar denk jij aan bij grenzen? Zie je ze als een beperking, als een veiligheid, een uitdaging? Weet je waar jouw grenzen liggen en die van anderen? Grenzen kan je bewaken, aangeven, respecteren of verleggen.

Zaterdagochtend 13 mei ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat is voor jou belangrijk en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Wanneer heb je ervaren ergens helemaal bij te horen? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand?

Zaterdagochtend 10 juni ♣ Wandeldialoog Lekker in je vel

Lekker in je vel zitten is heel persoonlijk. De een voelt zich goed in een mooie jas, en de ander wil lekker afzien met sporten. Hoe voel jij je als je lekker in je vel zit? Zijn er manieren waarop je zelf kan zorgen om beter in je vel te zitten? Deze zaterdagochtend 10 juni wijken we voor één keer uit naar het Amstelpark en biedt Dialoog in Actie de dialoogwandelaars een picknick-lunch aan op het gras bij de vijver.

Programma

09:45 uur: verzamelen bij de startlocatie
10:00 uur: welkom en introductie op het thema
10:15 uur: met elkaar in gesprek
11:45 uur: inzichten met elkaar delen en afronden
12:00 uur: napraten met koffie en thee

Startpunt

Start gebruikelijk bij de hoofdingang van het Amsterdamse Bos, exacte locatie wisselend en volgt na aanmelding via e-mail. De wandelroute is ongeveer 4,5 km over verharde paden. Deelname is gratis. Iedereen is welkom.

Wandeldialogen op aanvraag

Werk je bij een gemeente, stadsdeel of in zorg&welzijn?  Heb je een eigen locatie, doelgroep en thema dat je met een Wandeldialoog wil laten begeleiden? Neem dan contact op met Christine de Pee (coördinator Dialoog in Actie) of Ariëlle Brouwer (projecttrekker Wandeldialogen). 

Wandeldialogen zijn bij uitstek geschikt voor levensthema’s die iedereen raken, zoals gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. Persoonlijke thema’s die mensen verbinden. De Wandeldialoog is opgebouwd volgens de fases van de Waarderende dialoog.

Ariëlle Brouwer is trekker van dialoogvorm bij Dialoog in Actie. Zij begeleidde eerder dialoogtafels voor DiA, Utrecht in Dialoog en Zorg Verandert. Haar Qi Gong lessen en coaching sessies geeft ze ook vaak buiten en in contact met de natuur. Dialogen nu ook!

Voor de opzet van de DiA wandeldialogen is Utrecht in Dialoog een inspiratiebron geweest. Met hen én met Haarlem in Dialoog wordt contact onderhouden om blijvend kennis en ervaringen te delen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie en we houden je op de hoogte van de nieuwe thema’s en data.

Ariëlle Brouwer

wandeldialoogcoördinator

De wandeldialoog is de meest natuurlijke vorm om een verdiepend gesprek te voeren. In beweging, in de natuur, met aandacht voor je innerlijke verhaal en dat van anderen – een verrijking!