2023 - (terugblik) Wandeldialogen

Met een groep wandelen in de natuur, nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over jouw leven. Dat doen we in de Wandeldialogen. Tijdens deze wandelingen deel je ervaringen, inspireer je elkaar, bespreek je je dromen en bedenk hoe je die een stapje dichterbij kunt brengen.

In 2023 gingen we acht zaterdagochtenden wandelend met elkaar in gesprek. De meeste wandeldialogen gingen over Geluk & Gezondheid & Veerkracht & Zingeving. De thema’s werden afgestemd op de thema’s van Goede Gesprekken in Zuid. Met deze wandeldialogen werken we aan verbinding, emancipatie en inclusiviteit,
en versterken we sociale cohesie, ter voorkoming van eenzaamheid en polarisatie.

Er was op 9 september een wandeldialoog speciaal om de kennis van de begeleiders te verdiepen. Ook voor de (vrijwillige) begeleiders heeft het vrijwilligerswerk een sociaal bindende functie.

Tenslotte hebben we in een wandeldialoog aandacht besteed aan de vraag ‘Hoe kan je actief bijdragen aan de maatschappij van de toekomst?’. Het heeft een nieuwe vorm van wandeldialoog opgeleverd die gericht is op het enthousiasmeren van deelnemers om zich actief in te zetten voor de maatschappij.

Zaterdagochtend 11 februari ♣ Wandeldialoog Elkaar zien

Momenten van verbondenheid, elkaar zien en/of aandacht voor elkaar: wanneer heb je dat ervaren? Door wie zou je graag gezien, gehoord en gewaardeerd willen worden en wat is hiervoor nodig?

Zaterdagochtend 8 april ♣ Wandeldialoog Grenzen

Waar denk jij aan bij grenzen? Zie je ze als een beperking, als een veiligheid, een uitdaging? Weet je waar jouw grenzen liggen en die van anderen? Grenzen kan je bewaken, aangeven, respecteren of verleggen.

“Ik ontmoette de deelnemers voor het eerst, kende niemand, maar door de wandeldialoog heb ik het gevoel dat ik geen anonieme burger ben. En mogelijk ontmoeten we elkaar een volgende keer op straat, in de winkel, bij een andere buurtactiviteit of weer bij de volgende wandeldialoog”.

Zaterdagochtend 13 mei ♣ Wandeldialoog Erbij horen

Wat is voor jou belangrijk en waar hoor je graag bij? Met wie voel je je echt verbonden? Wanneer heb je ervaren ergens helemaal bij te horen? Wil je er altijd bij horen of houd je soms liever afstand?

Zaterdagochtend 10 juni ♣ Wandeldialoog Lekker in je vel

Lekker in je vel zitten is heel persoonlijk. De een voelt zich goed in een mooie jas, en de ander wil lekker afzien met sporten. Hoe voel jij je als je lekker in je vel zit? Zijn er manieren waarop je zelf kan zorgen om beter in je vel te zitten? Deze zaterdagochtend wijken we voor één keer uit naar het Amstelpark en biedt Dialoog in Actie de dialoogwandelaars een picknick-lunch aan op het gras bij de vijver.

Zaterdagochtend 9 september ♣ Workshop Wandeldialogen begeleiden

Wil jij als vrijwillige wandeldialoog begeleider bij Dialoog in Actie aan de slag? En heb je al ervaring met het begeleiden van andere (waarderende) dialogen? Doe dan gratis mee aan deze verdiepende workshop: er is in ons team plek voor een paar extra begeleiders.

“Verbinding met de ander, ondanks dat ik de ander net ontmoet. Beiden hebben we het al snel over wezenlijke gevoelens en ervaringen. Daar ondersteunt het thema van de wandeling ook mee. En als we dan naar elkaar luisteren zonder daar een oordeel op te plakken dan stimuleert mij dat om open te zijn. Dan mag ieder zijn/haar eigen verhaal hebben en zijn alle verhalen mooi om naar te luisteren en af en toe gaven dat ook weer impulsen hoe ik tegen sommige items kan aankijken of bijsturen”.

Zaterdagochtend 14 oktober ♣ Wandeldialoog In actie voor de Toekomst

Hoe ziet de wereld er straks uit voor toekomstige generaties? Wat zouden ze willen? Wat zou jij ze toewensen? Wat kan je doen? Wat kunnen wij nu doen om een goede toekomst na te laten voor volgende generaties? Wat is belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Wat doe je al? Wat past bij jou? Deze speciale Wandeldialoog In actie voor de toekomst is geïnspireerd door het Lab Toekomstige Generaties  en de Week voor Toekomstige Generaties. Bekwaam jij je ook in Toekomstdenken en geef je de Toekomstige Generaties een plek in je Hart én bij de keuzes die je maakt?

Zaterdagochtend 11 november ♣ Wandeldialoog Troost vinden

Wat kan jou troosten? Welke troost kan je een ander bieden? Troost komt in vele vormen en is voor iedereen anders. Wat is het voor jou? Ga wandelend in gesprek over je ervaringen, inspireer elkaar, en drink met ons tot slot een ‘bakkie troost’.

Zaterdagochtend 9 december ♣ Wandeldialoog Verbonden zijn

Verbonden met wat? Met wie? Wanneer voel jij je echt verbonden? Sommige verbindingen zijn er vanzelf. En voor andere kan het nodig zijn om er iets voor te doen. Kom je met ons wandelen, luisteren, en je verbinden met …?

Download hier de flyer over de wandeldialogen.

Ariëlle Brouwer

wandeldialoogcoördinator

De wandeldialoog is de meest natuurlijke vorm om een verdiepend gesprek te voeren. In beweging, in de natuur, met aandacht voor je innerlijke verhaal en dat van anderen – een verrijking!