2023 - (terugblik) Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid

Dialoog in Actie heeft in 2023 met subsidie van stadsdeel Amsterdam Zuid negen dialoogbijeenkomsten rondom thema’s gerelateerd aan diversiteit, vrouwendag, gedeelde geschiedenis en discriminatie in Amsterdam Zuid te organiseren. Met als doel verbinding, emancipatie, werken aan vrede in de buurt, problemen bespreekbaar maken en radicalisering en discriminatie tegengaan.

Dialoog in Actie heeft een groot netwerk in Amsterdam Zuid en heeft de dialogen daardoor kunnen uitvoeren in samenwerking met Combiwel, Cordaan, CC Amstel, de groepen van de Buurman/ Amstelhuis, OBA CC Amstel, Buurtgezinnen, Alzheimer Trefpunt, het ROC Top op verschillende locaties in Amsterdam Zuid.

Acht goede gesprekken op een rij

Heb Lef heb lief
23 februari, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels)

Vrouwenkracht Samen Sterk
9 maart, Huis van de Wijk Lydia, drie dialoogtafels

Polarisatie maakt meer kapot dan de samenleving lief is
22 maart, Huis van de Wijk de Pijp, twee dialoogtafels

Geen vrijheid zonder strijd
3 mei, Oranjekerk, vijf dialoogtafels

Met buurtkracht overwinnen we tegenstellingen
17 mei, Huis van de Wijk de Pijp, één grote tafel

Eenzaamheid en verbinding
19 mei, de Buurman in Amstelhuis, twee dialoogtafels

Je naaste met dementie: hoe doe je dat?
21 juni, buurthuis De Berlage, twee dialoogtafels

De verkiezingsuitslag en jij?
17 januari 2024, Oranjekerk, vier dialoogtafels

Vier wandeldialogen

In 2023 heeft Dialoog in Actie ervoor gekozen om één tafeldialoog in te ruilen voor vier wandeldialogen. Drie wandeldialogen hebben plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos en de laatste vond plaats in het Amstelpark met aansluitend een picknick. Vier zaterdagochtenden wandelend in dialoog over Elkaar zien, grenzen stellen, Erbij horen en Lekker in je vel.

Lees hier alles over onze dialogen ‘Goede Gesprekken Verbinden Amsterdam Zuid’. Met veel foto’s en alle flyers

Paul Basset

secretaris en bestuurslid communicatie

Samen denken, open staan, positief zijn, oordeel uitstellen, luisteren, waarderen. Zo mooi kunnen dialogen zijn