2023 - (terugblik) Dialogen slavernijverleden

Dialoog in Actie besteedde vorig jaar extra aandacht aan ons slavernijverleden en de impact daarvan tot op de dag van vandaag. In 2023 is 150/160 jaar afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. We hebben in gesprekken verbondenheid willen creëren door daarbij steeds uit te gaan van het feit dat het ons gezamenlijke verleden is. We hebben stil gestaan bij de pijn van de families van tot slaafgemaakten en de doorwerkingen van ons slavernijverleden in het heden. Over het verleden, het heden en een toekomst zonder slavernij.

Anansi dialoog

Dialoog in Actie startte haar reeks van dialoogbijeenkomsten in het kader van Keti Koti en het herdenkingsjaar van 150 (160) jaar na de afschaffing van de slavernij met een Tori Neti (verhalenavond) met Anansi verhalen. Aan de dialoogtafels ging het over eigen herinneringen aan deze verhalen.

Bootdialoog slavernijsporen aan de grachtengordel

Deze boottocht liet ons zien hoe sporen van ons slavernijverleden terug te vinden zijn in Amsterdam, onder meer in panden aan de grachtengordel zoals het huis van de Burgemeester en het voormalige bankgebouw van Mees & Hope. Al varend zijn we in gesprek gegaan over ons slavernijverleden en hoe dat verleden in het heden zichtbaar is. Bij een tweede boottocht met jongeren van het ROC in Zuid bleek dat zij weinig wisten over ons slavernijverleden. De boottocht kreeg daarom een vervolg in de vorm van een dialoog na een bezoek aan de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum.

Bekijk hier de video-impressie van deze bootdialoog!

Onze Koloniale Erfenis

Onder leiding van een museumdocent bezochten we tweemaal de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis in het Wereldmuseum: met bewoners uit Amsterdam Zuid en met bewoners uit Amsterdam Oost. Beide keren hebben we het aan meerdere dialoogtafels over veerkracht, creativiteit en verzet. En over hoe de tentoonstelling ons inspireert bij te dragen aan een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Keti Koti dialoogtafel

Tijdens deze Keti Koti dialoogtafel verrichtten we diverse symbolische handelingen om ons slavernijverleden een plek te geven en ons te richten op de toekomst. We herdachten én vierden de bevrijding. Aan de dialoogtafels hadden we het over het slavernijverleden in familiegeschiedenissen. Over vrijheid en wat dat voor eenieder betekent. Over de excuses van de minister-president en op wat daarna (‘na de komma’) wel en niet gebeurd is.

Keti Koti theater en jongerendialoog

Samen met CC Amstel organiseerden we na afloop van een theaterstuk over ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden een dialoog speciaal voor jongeren uit Amsterdam Zuid.

Angisa dialoog

Kunstenaar Audrey Felter vertelde over de angisa en over de geheime boodschap die de drager ervan kan overbrengen. In dialooggesprekken delen we de eigen familieverhalen over de angisa.

Stamboom en herkomst van Surinaamse familienamen

We hebben de tentoonstelling Famiri Familie bezocht die een inkijkje geeft in de geschiedenis van Surinaamse families en kegen een toelichting van Denie Kassan. Aansluitend vertelden Guillaumine en Maureen Nelom hun persoonlijk verhaal in de zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis. We voerden dialooggesprekken over onze familiegeschiedenis en hoe dit ons heeft geïnspireerd familieverhalen met elkaar te delen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Dialoog in Actie!


Evaluatie werkgroep Slavernijverleden 2023


Na het organiseren van acht dialogen in 2023 heeft de werkgroep Slavernijverleden haar activiteiten geëvalueerd. De werkgroep constateert tevreden dat de activiteiten goed tot uitstekend zijn uitgevoerd en dat de dialogen in grote mate hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. De werkgroep is trots op de combinatie van activiteiten, die een goede verhouding tot elkaar hadden: kennis overdragen, dialogen waarin de verdieping werd gezocht, persoonlijke ervaringen en verhalen werden gedeeld, er was ruimte om naar elkaar te luisteren, er werd gebruik gemaakt van bijzondere creatieve uitingen. De samenwerking met andere organisaties zoals het Wereldmuseum en De Bazel was uitstekend en heeft bijgedragen aan het succes. Er werd niet alleen een divers publiek aangetrokken, maar ook een geheel nieuw publiek. De twee boottochten werden georganiseerd in samenwerking met Rederij Smidtje, die een forse korting gaf. Van de boottocht met volwassenen is een video gemaakt die op de website is geplaatst. Het succes van deze boottocht is voor de rederij aanleiding om met Dialoog in Actie in gesprek te gaan over toekomstige samenwerking.

De dialogen werden goed bezocht, zowel door mensen die zich rekenen tot de nazaten van slaafgemaakten als witte Nederlanders, door jong en oud en mensen van andere nationaliteiten. Steeds werd goed de verbinding gelegd tussen het verleden, het heden en de toekomst. De werkgroepleden zijn van mening dat de dialogen hebben bijgedragen aan wederzijds begrip, aan erkenning, het verwerken van het slavernijverleden en de pijnlijke geschiedenis. Het is moeilijk te zeggen of de activiteiten hebben bijgedragen aan verandering van vooroordelen of dat de dialogen hebben bijgedragen aan heling. De activiteiten en dialogen hebben zeker bijgedragen aan individuele helingsprocessen.


Download hier de volledige evaluatie.


Cynthia Grootfaam

vicevoorzitter Dialoog in Actie

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd