2020 - Goede gesprekken in Amsterdam-Zuid

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseerde Dialoog in Actie in 2020 vier dialogen onder de noemer “Goede gesprekken in Amsterdam Zuid”.

  1. Dialoog rondom Vrouwendag begin maart in de Oranjekerk
  2. Dialoog in Moskee de Vrede over Zorgen voor elkaar in tijden van Corona
  3. Zoomdialoog rondom wonen in Amsterdam-Zuid
  4. Dialoogmaaltijd in het Amstelhuis