2019 - Goede gesprekken in Amsterdam-Zuid

In opdracht van de bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam organiseerde Dialoog in Actie in 2019 een reeks dialogen onder de noemer “Goede gesprekken in Amsterdam Zuid”.

  1. Dialoog in Moskee de Vrede in maart 2019. Bijeenkomst met verhalen, dialoog in het teken van vijftig jaar Marokkaanse migratie: van gastarbeiders naar buurtgenoten. Met inleidingen van Ali Elkanfoudi, mijnheer Driss, mijnheer Akdid, Khadija Loudiden en Amina Lasri.
  2.  Dialoog met de Turkse vrouwengroep in het Amstelhuis: hoe gaan we om met dementie? In maart 2019.
  3. Dialoogtafels in de Willem de Zwijgerkerk tijdens Vrijheidsmaaltijd project Vrijheidsverhalen met leerlingen van de Eloutschool in april.
  4. Dialoog Amstelhuis met de Turkse vrouwengroep, bewoners van Amstelhuis en buurtgenoten over gezondheid.
  5. Dialoogmaaltijd in het Amstelhuis in april 2019  met de Turkse vrouwengroep, bewoners van Amstelhuis en buurtgenoten over blijdschap.
  6. Dialoog voor vrouwen Ontmoeting en een goed gesprek in oktober 2019 in de Oranjekerk. Samen eten, samen praten over vrijwilligerswerk en werk
  7. Vrouwendialoog in de Buurman over de ander. Thema: ontdek de ander, dialoog aan de hand van foto’s in november 2019.
  8. Dialoog in Café Mansro over regels en samenleven in de Pijp in november 2019
  9. Dialoogdiner over vertrouwen in Cordaan Olympisch Kwartier in december 2019