2022 - Dialoog over V/M solidariteit

Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart van 15:30 tot 17:30 uur in de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3 in Amsterdam.

Het thema van dit jaar is V/M solidariteit. We nodigen vrouwen en mannen uit om samen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Onder het motto ‘No blame but change’ initieerde Mandy Sleijpen onlangs de manifestatie op het Museumplein om aandacht te vragen tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Mandy is directeur van Stichting Wij zijn M en opent als spreker de dialoogbijeenkomst. Daarna gaan we aan dialoogtafels in een veilige omgeving onder leiding van ervaren gespreksleiders in gesprek over ‘no blame’ en ‘change‘ aan de hand van stellingen als ‘hoe kan ik eraan bijdragen dat slachtoffers zich niet schuldig voelen’ en ‘wat is je beste ervaring -van jezelf of iemand anders- hoe iemand is aangesproken op grensoverschrijdend gedrag?’.

Een fragment uit M alvast ter kennismaking met Mandy: https://kro-ncrv.nl/manifestatie-no-blame-but-change

Klik hier voor de flyer.

Impressie

Dialoog over V/M solidariteit en grensoverschrijdend gedrag op Internationale Vrouwendag

Mandy Sleijpen van Stichting Wij zijn M zong 2 prachtige liedjes over haar persoonlijke ervaringen met het onderwerp. De toon was gezet voor gesprekken waarin voldoende veiligheid ervaren werd om persoonlijke ervaringen te delen. Vrouwen waren gevraagd een man mee te nemen om zo beter over solidariteit te kunnen spreken. Een van de eerste vragen die besproken werd was of iedereen een situatie wilde delen waarop hij/zij iets gedaan of gezegd heeft naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag. Of waar hij/zij niets heeft gedaan of gezegd en hoe hij/zij dat nu wel zou doen. Het bleek niet altijd makkelijk om actie te ondernemen maar er werden voornemens uitgesproken om meer voor anderen en onszelf op te komen.

Cynthia Grootfaam

vicevoorzitter Dialoog in Actie

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd