2022 - Buurtdialogen in Zoetermeer

In de wijk Oosterheem, met name in de zeven straten die samen de Eilandenbuurt worden genoemd, wordt door bewoners overlast van jongeren ervaren. De jongeren geven op hun beurt aan, dat ze geen plek hebben om te ‘chillen’. De gemeente Zoetermeer heeft aan Dialoog in Actie gevraagd in de Eilandenbuurt dialogen te organiseren waarin bewoners en jongeren hierover met elkaar in gesprek gaan. Naast de buurtdialogen organiseren gemeente Zoetermeer en Dialoog in Actie een drietal rondetafelgesprekken met professionals die in de Eilandenbuurt actief zijn.

De buurtdialogen en rondetafelgesprekken zullen in het eerste half jaar van 2022 plaats vinden.

Hans Zuiver

voorzitter Dialoog in Actie

Dialoog gaat uit van luisteren, niet van gelijk hebben